Amen­dement resul­taats­ver­plichting ambities Bossen­stra­tegie


29 maart 2021

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op 31-03-2021

Wijzigen ontwerpbesluit

X De tekst van beslispunt(en), zijnde

1.b. De kwantitatieve ambitie van 1700 ha bosuitbreiding in 2050 waarvan 1200 in 2030, uitgewerkt in de prioriteringsladder.

X te vervangen door

1.b. De kwantitatieve ambitie als resultaatverplichting van 1700 ha bosuitbreiding in 2050 waarvan 1200 in 2030, uitgewerkt in de prioriteringsladder.

□ Beslispunt(en)

□ te laten vervallen

□ Het (de) navolgende beslispunt(en) toe te voegen

Toelichting:

Een inspanningsverplichting is, zeker voor zo’n ruime tijdsspanne, te vrijblijvend. Er is voldoende tijd en bovendien een grote urgentie om de ambitie onverkort uit te voeren en onszelf daartoe vast te leggen.

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Ingediend

Voor

Tegen