Een toegan­kelijk en mili­eu­vrien­delijk verkeersnet


Inves­teren in mili­eu­vrien­de­lijker vervoer

Openbaar vervoer moet, zowel in stedelijk als landelijk gebied, betrouwbaar en toegankelijk zijn. Ook moet de provincie investeren in milieuvriendelijker vervoer en niet in nieuwe wegen voor gemotoriseerd verkeer. De Partij voor de Dieren wil het woon-werkverkeer terugdringen.

De Partij voor de Dieren is tegen uitbreiding van Lelystad Airport. Toename van het aantal vluchten met grotere toestellen heeft negatieve gevolgen voor het klimaat en veroorzaakt overlast voor omwonenden en bedrijven, waaronder bedrijven met biologische landbouw. In de nabije omgeving bevinden zich vogelrijke natuurgebieden, waaronder de Oostvaardersplassen, een Natura2000-gebied, op minder dan 20 km afstand.

Het standpunt Een toegankelijk en milieuvriendelijk verkeersnet is onderdeel van: Duurzame keuzes

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer

Gerelateerd

Partij voor de Dieren: Neem maat­re­gelen tegen vervuilde lucht

Partij voor de Dieren bevraagt college van Gedeputeerde Staten over luchtvervuiling en geluidsoverlast in Flevoland

Lelystad, 9 september 2019 – De Flevolandse Statenfractie van de Partij voor de Dieren heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten over zorgwekkende berichtgeving van RTL Nieuws[1] dat de Randstand een van de vuilste gebieden van Europa is. De partij wil weten of het college op de hoogte is van de gezondheidsrisico’s en of het college bereid is actie te ondernemen om...

Moties