Een toegan­kelijk en mili­eu­vrien­delijk verkeersnet


Inves­teren in mili­eu­vrien­de­lijker vervoer

Openbaar vervoer moet, zowel in stedelijk als landelijk gebied, betrouwbaar en toegankelijk zijn. Ook moet de provincie investeren in milieuvriendelijker vervoer en niet in nieuwe wegen voor gemotoriseerd verkeer. De Partij voor de Dieren wil het woon-werkverkeer terugdringen.

De Partij voor de Dieren is tegen uitbreiding van Lelystad Airport. Toename van het aantal vluchten met grotere toestellen heeft negatieve gevolgen voor het klimaat en veroorzaakt overlast voor omwonenden en bedrijven, waaronder bedrijven met biologische landbouw. In de nabije omgeving bevinden zich vogelrijke natuurgebieden, waaronder de Oostvaardersplassen, een Natura2000-gebied, op minder dan 20 km afstand.