Spreek EBS aan op hun commu­ni­catie


28 februari 2024

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland

In vergadering bijeen op: 28 februari 2024

Contaterende dat:

 • de dienstverlening van het busvervoer in Flevoland volgens alle betrokkenen zwaar onder de maat is;
  er stappen worden gezet om deze dienstverlening te verbeteren, maar deze niet op korte termijn
  optimaal zal zijn;
 • ervaringsdeskundigen hebben ervaren dat ze niet altijd gehoord noch geholpen worden door de
  klantenservice van EBS;

Overwegende dat:

 • onduidelijkheid en lange wachttijden voor de bus al erg vervelend zijn, maar het nog erger Is als je
  vervolgens niet vriendelijk te woord gestaan wordt en niet voldoende Informatie krijgt;
 • Dragen het college op

  EBS te verzoeken de klantenservice te evalueren op bijvoorbeeld vriendelijkheid In communicatie en
  correctheid van de Informatievoorziening;
 • EBS te verzoeken waar nodig extra middelen en mensen In te zetten om deze te verbeteren;
 • om In gesprekken met EBS structureel het onderwerp klantenservice op de agenda te zetten;

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

D66, CDA, PvdD, FvD, SP, 50PLUS

Tegen

BBB, VVD, PVV, PvdA, GroenLinks, CU, JA21, SGP, SterkLokaalFlevoland

Lees onze andere moties

Amendement: Afspraken over wildopvang in IPO verband

Lees verder

Boetebeding OV concessie IJssel-Vecht

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer