Spoor­ver­binding naar het Noorden


14 november 2018

Motie nr.: 5
Onderwerp: Spoorverbinding naar het Noorden
Agendapunt: 8c
Onderwerp Statenvoorstel: Programmabegroting 2019
Nummer Statenvoorstel: 2286479

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op 14 november 2018

Constaterende dat:

  • Er een nieuwe lobby op gang is gekomen vanuit de Noordelijke provincies voor de snelle spoorverbinding van/naar het Noorden (de spoorlijn van Lelystad via in elk geval Emmeloord, Heerenveen en Drachten naar Groningen);
  • Ook de gemeenten Noordoostpolder, Urk en Lelystad pleiten voor deze spoorverbinding;
  • De lobby onder andere gesteund wordt door VNO-NCW en de SER;
  • De Noordoostpolder een van de grootste spoorloze gebieden van Nederland is;

Overwegende dat:

  • Een goede OV-verbinding voor Noordelijk Flevoland goed is voor de economische positie van de regio;
  • Kortere OV-reistijden een positief effect hebben voor huidige en toekomstige bewoners van Flevoland;
  • Beter openbaar vervoer een effectieve manier is om de duurzaamheidsdoelstellingen op mobiliteitsgebied te realiseren;
  • De reizigersaantallen van/naar Almere en Lelystad ook van/naar het Noorden alleen maar groter zullen worden, o.a. met de schaalsprong van Almere;

Dragen het college op:

Aan te sluiten bij en mee te doen met de bestuurlijke lobby voor de aanleg van een spoorlijn tussen Lelystad, Noordelijk Flevoland en de Noordelijke provincies;

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemers: Laurense (GroenLinks), Vestering (Partij voor de Dieren), Mulckhuijse (SP), Vermeulen (D66), Van Dijk (CU), Simonse (SGP), Van Slooten (CDA)


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, GroenLinks, PvdA, CU, 50PLUS, D66, SP, CDA, SGP, PVV, Senioren+Flevoland

Tegen

VVD

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer