Bijdrage debat over het verslag van de infor­mateur


17 april 2019

Voorzitter,

Graag wil ik starten met het uitspreken van onze dankbaarheid voor de steun en de stem van vele Flevolanders. Met maar liefst 1.500 stemmen meer dan vier jaar geleden, en nog 1 extra dankzij de hertelling (dank u wel CDA) voelen wij ons gesteund door het groeiend verzet in Flevoland. Onze felicitaties zijn op de plaats voor onze groene vrienden van GroenLinks, en natuurlijk de nieuwe partijen, Forum voor Democratie en Denk. Voorzitter, in de afgelopen weken werd de uitslag regelmatig ‘een puzzel’ genoemd. De belangrijkste boodschap in deze verkiezingsuitslag is niet dat Forum van niets naar 8 zetels de grootste is geworden, maar het grote verlies van de traditionele partijen. (VVD – CDA / D66 – SP)

Naast Forum voor Democratie zijn GroenLinks en Partij voor de Dieren de grootste winnaars. In deze nieuwe politieke realiteit hebben wij meer vertrouwen gekregen van de kiezer. En dat laatste is goed nieuws voor de planeet, voor onze kleinkinderen en – daar zullen we voor zorgen – voor de dieren. De uitdagers van de macht hebben gewonnen. En voorzitter, dat uitdagen blijven wij ook de komende 4 jaar opnieuw met veel overtuiging doen.

Voorzitter,

Dank aan mw van Gaal voor het goede gesprek. In het verslag van mw van Gaal zien wij dat het vormen van een coalitie wordt vergeleken met het bouwen van een huis. Graag willen wij aan dat huis als Partij voor de Dieren een steentje bijdragen. Een steen van glas weliswaar, want wij zien een huis van de coalitie voor ons met muren van glas. Een transparant college, waarbij van buitenaf te zien is wat er binnen gebeurd. En andersom. Een huis met een open deur, waarin iedereen welkom is, ongeacht gender, geaardheid, afkomst, levens- of geloofsovertuiging.

Een toekomstbestendig, meergeneratiehuis met zonnepanelen op het dak en maar vooral ook met voldoende ruimte in huis en in de tuin voor dieren. Die je dan natuurlijk goed verzorgd en: niet afschiet. Voorzitter, die opdracht willen wij de toekomstige coalitie en de formateur graag meegeven.

De Partij voor de Dieren wil werken aan een provincie Flevoland als hét toonbeeld van een diervriendelijke, duurzame, circulaire en toekomstbestendige provincie. Wij vragen de formateur onze wens om te komen tot een coalitieakkoord op hoofdlijnen mee te nemen in de onderhandelingen. Ook zien wij graag dat er gehoor wordt gegeven aan de winst op groen en dat er met wisselende meerderheden steun wordt gezocht voor onderwerpen waar wezenlijke verschillen van mening zijn.

Dan tot slot, voorzitter:

In de afgelopen 35 jaar politieke vertegenwoordiging in de provincie Flevoland, telden wij slechts 2 vrouwelijke gedeputeerden. We weten dat het nog steeds droevig gesteld is met de evenredige vertegenwoordiging en daar zien wij graag verandering in. Er is geen betere manier om vrouwen weg te houden uit de politieke arena dan door in die arena steeds op nieuw maar mannen te zien. En de dooddoender om te beweren dat het moet gaan om kwaliteit en niet om gender wil ik niet horen. Vrouwen, de helft van de bevolking, worden nog iedere dag uitgesloten van functies, met name in de top. Dat is een verspilling van talent die we ons niet kunnen permitteren. Daarom dienen ik namens de Partij voor de Dieren de volgende motie in.

En voorzitter: Voorts zijn wij van mening dat er een einde moet komen aan de bio-industrie.

Interessant voor jou

Bijdrage bespreking rapporten Oostvaardersplassen

Lees verder

Regionale Energiestrategie: Geen business as usual

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer