Preventie in plaats van bestrijding


Bescherming van in het wild levende dieren moet centraal staan

Ganzen, vossen, muskusratten, reeën en vele andere dieren zijn hun leven niet zeker in Nederland. Onder het mom van schadebestrijding of populatiebeheer worden ze op grote schaal de dood ingejaagd. Ganzen worden met enorme aantallen vergast; muskusratten komen om in wrede vallen en vossen worden doodgeschoten. De Partij voor de Dieren wil hier een einde aan maken. Wij vinden dat de provincie zich hard moet maken voor overlastpreventie.

De enorme bedragen die nu nog worden uitgegeven aan de zinloze en wrede bestrijding van in het wild levende dieren kunnen dan worden ingezet voor preventief beleid dat, in tegenstelling tot de huidige bestrijding, wél effectief is. Wij vinden dat de intrinsieke waarde en bescherming van in het wild levende dieren de uitgangspunten moeten zijn van provinciaal beleid.

Het huidige compensatiesysteem voor schade door in het wild levende dieren werkt averechts. Het is een bureaucratisch systeem waar automatisch gerekend kan worden op aanzienlijke schadecompensatie. Dit staat innovatie in de landbouw in de weg. De Partij voor de Dieren pleit voor een systeem waarin het loont om effectieve verjaagmethoden te ontwikkelen en toe te passen en waarbij alleen uitzonderlijk grote (landbouw)schade wordt gecompenseerd.

Het standpunt Preventie in plaats van bestrijding is onderdeel van: Dierenrechten

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer

Gerelateerd

Bijdragen