Natuur­behoud in plaats van symp­toom­be­strijding


De oorzaken aanpakken

Bij beheer en herstel van natuurkwaliteit wil de Partij voor de Dieren dat de provincie inzet op bronbeleid: de oorzaken van schade aan de natuur moeten zoveel mogelijk worden weggenomen. Hierdoor kunnen beheerskosten dalen. De vee-industrie vormt de grootste bedreiging van de natuur. De Partij voor de Dieren streeft naar een integrale aanpak, waarbij maatregelen voor natuur en milieu niet ten koste mogen gaan van dierenwelzijn.

Het standpunt Natuurbehoud in plaats van symptoombestrijding is onderdeel van: Ruimte voor natuur

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Vragen