Ecolo­gische groei boven econo­mische groei: voor een gezond en sterk Flevoland


Finan­ciële beschou­wingen - najaarsnota 28 oktober

28 oktober 2020

Voorzitter,

Altijd maar weer de financiële kortetermijnbelangen van mensen voorop. Dat gestaar naar euro’s maakt dat de problemen waarin we ons verkeren alleen maar groter worden in plaats van kleiner, denk aan de klimaatcrisis, de biodiversiteitscrisis, de stikstofcrisis en de coronacrisis. Die zijn veroorzaakt door menselijk handelen, door de belangen van geld steeds maar weer voorop te stellen. Zo ook vandaag. We bespreken eerst de inhoud van de portemonnee van de provincie, en pas daarna onze visie. Waar willen we naartoe als provincie? Wat vinden we belangrijk? We praten er pas over nádat de budgetten worden behandeld, de wereld op zijn kop.

Voorzitter, de Partij voor de Dieren wil geen economische groei, maar ecologische groei, zodat er weer een goede balans kan terugkeren in onze ecosystemen. Het IPBES rapport waarschuwt voor het uitsterven van 1 miljoen soorten wereldwijd, een verlies in zo’n rap tempo die niet eerder in mensenheugenis is waargenomen. Als we kijken naar de begroting zien we echter dat bij het herstellen van de natuur direct wordt gedacht aan faunabeheer, oftewel het bejagen en doden van dieren. Het versterken van de natuur, is voor GS a license to kill. “Voor behoud en versterking van natuur worden faunabeheer en agrarisch natuurbeheer toegepast.” Voorzitter, de Partij voor de Dieren zal een amendement indienen om het jachtbudget eruit te halen zodat dit geld besteed kan worden aan waar het voor bedoeld is: het behouden en versterken van onze natuur en hen die hiervan afhankelijk zijn. U begrijpt dat ik met ‘hen’ niet alleen de dieren bedoel die in de natuur leven, maar ook wij als mens. Er is geen mens die zonder natuur kan, voor iedereen, van links tot rechts, is natuur van levensbelang. Probeer je geld maar eens te tellen als je je adem inhoudt.

En toch voorzitter, ik begrijp heel goed de zorgen die er zijn over de economie. Zeker nu. Dus laten we het vooral ook over geld hebben: in de huidige crisis, die als een contrastvloeistof duidelijk maakt waar het mis gaat in onze samenleving, wordt pijnlijk duidelijk dat de veehouderij in Nederland niet langer houdbaar is. De nertsenhouderijen vormen een immens risico voor de volksgezondheid, ook in onze provincie. Tot een paar maanden geleden wist GS niet eens hoeveel nertsenhouderijen we in onze provincie hebben. Nertsen raken in grote aantallen besmet met het coronavirus waar zich vervolgens een gemuteerde variant ontwikkeld, eentje waar de vaccins die nu in ontwikkeling zijn, niet tegen werken. Reken maar uit hoe groot dit risico is, van de nertsenhouderijen in Flevoland. Hoe is het nu gesteld met de nertsenhouderijen in Flevoland. En kunnen we er van op aan dat GS er bovenop zit om er alles aan te doen dat niet alleen de nertsen, maar ook de gehele mondiale volksgezondheid beschermd wordt tegen de mutaties van zoönosen in de veehouderij? En doet GS dit ook voor de vogelgrieppandemie, die om de hoek ligt te wachten. Waarvan de mortaliteit tientallen malen hoger ligt dan die van COVID-19.

Voorzitter, we leven samen op deze aarde, maar we verwoesten ons eigen, en enige, huis. Biodiversiteitsverlies bedreigt de beschikbaarheid van ecosysteemdiensten, zoals hout, dierlijke bestuiving en bodemvruchtbaarheid, waar we van afhankelijk zijn. Ook economisch. Vandaar ook de zorgen die niet alleen de Nederlandse Bank uit, maar ook de Wereldbank, die beiden sturen op het naar voren halen van investeringen in het herstel van biodiversiteit, om grote financiële gevolgen te voorkomen. De Partij voor de Dieren wil dat de provincie Flevoland prioriteit geeft aan biodiversiteit, omwille van de bescherming van de soorten en individuen en omwille van het leefbaar houden van de aarde nu en in de toekomst. We zullen hiertoe een voorstel indienen.

Tot slot voorzitter: nu de maatregelen om de verspreiding van corona te remmen veel van ons allen vraagt, is het belangrijker dat ooit om zorg te dragen dat mensen thuis goed op de hoogte zijn van wat er speelt in onze omgeving en in de politiek. Het is ons opgevallen dat zowel de uitzendingen van politieke debatten als uitzendingen van Omroep Flevoland, niet ondertiteld zijn. Dit past niet binnen “iedereen doet mee en iedereen hoort erbij”. De provincie is, tenzij er zwaarwegende andere motivaties zijn, verplicht om de informatie toegankelijk te maken voor alle inwoners. Hieraan voldoen we naar onze mening niet aan als het voor deze mensen onmogelijk is om bijvoorbeeld de Statenvergaderingen ondertiteld terug te kijken. Ook hiervoor zullen we een motie indienen.


Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer