Juri­dische haal­baarheid advies commissie Van Geel


Beheer Oost­vaar­ders­plassen

24 juni 2018

Lelystad, 24 juni 2018 – Voldoen de adviezen van commissie Van Geel over het beheer van de Oostvaardersplassen wel aan de Wet natuurbescherming? Kan het adviesrapport van Commissie Van Geel gezien worden als de ‘onafhankelijke review’ waarmee het huidige beheersplan gewijzigd kan worden? Deze vragen vormden de basis voor een juridisch advies die de Flevolandse Statenfracties van GroenLinks, Partij van de Arbeid en Partij voor de Dieren hebben laten opstellen.

Het juridische advies ‘Onderzoek naar de verhouding tussen de adviezen van de ‘Externe begeleidingscommissie Beheer Oostvaardersplassen’ (Commissie Van Geel) en de Wet natuurbescherming’ geeft inzicht in de juridische haalbaarheid en dus uitvoerbaarheid van het beoogde beheer van de Oostvaardersplassen. De juridische toets is uitgevoerd door prof. dr. Kees Bastmeijer, tevens hoogleraar Natuurbeschermingsrecht aan de Universiteit van Tilburg.

Voor GroenLinks, Partij voor de Dieren en de Partij van de Arbeid is zorgvuldige besluitvorming belangrijk. Om te voorkomen dat Provinciale Staten besluiten gaat nemen die in strijd zijn met de Wet natuurbeheer, of die de instandhoudingsdoelstellingen van de Oostvaarderplassen in gevaar brengen, is er een juridisch advies gevraagd. Het juridisch advies geeft inzicht in of, en onder welke voorwaarden, afgeweken kan worden van het in 2015 vastgestelde Natura 2000 Beheersplan.
De belangrijkste bevindingen van het advies zijn:

  • het verkleinen van het begraasde deel van 1880 naar 1080 ha is niet mogelijk omdat dan de instandhoudingsdoelen niet worden gehaald;
  • wijziging van het actuele Natura 2000-beheersplan kan alleen met een wetenschappelijk gefundeerde ecologische onderbouwing. Het advies van Commissie Van Geel is niet geschikt als onderbouwing;
  • het advies van Commissie Van Geel kan zonder nadere wetenschappelijke onderbouwing niet als review worden gezien in de zin van de overeenkomst tussen het Rijk en de provincie;
  • de adviezen van Commissie van Geel met betrekking tot de grote grazers voldoen niet aan de zorgplicht van de Wet natuurbescherming;
  • het verlenen van een ontheffing door de provincie voor het afschieten van edelherten wordt ‘problematisch’;

GroenLinks, Partij voor de Dieren en de Partij van de Arbeid vinden het belangrijk dat een ieder toegang heeft tot dit juridisch advies, in het bijzonder Provinciale en Gedeputeerde Staten van Flevoland. In de vergadering van Statencommissie Duurzaamheid komende woensdag zullen de drie partijen hun mening geven over het adviesrapport van Commissie Van Geel en het juridische advies. Op 11 juli zal Provinciale Staten van Flevoland een definitief besluit nemen over het beheer van de Oostvaardersplassen.

Bijlage: ‘Onderzoek naar de verhouding tussen de adviezen van de ‘Externe begeleidingscommissie Beheer Oostvaardersplassen’ (Commissie Van Geel) en de Wet natuurbescherming’ d.d. 24 juni 2018


Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Vragen over verduurzaming voedsel in de provincie

Lelystad, 16 mei 2018 – De provincie Flevoland moet dringend meer doen om de overgang naar een duurzaam, plantaardig en gezon...

Lees verder

Provincie wil plantaardige eiwittransitie stimuleren

Lelystad, 26 juni 2018 – Provinciale Staten hebben ingestemd met een motie van de Partij voor de Dieren om de plantaardige ei...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Nieuws