Teleur­ge­steld maar niet verrast over het coali­tie­ak­koord: Om van te huilen


Coali­tie­ak­koord 2023-2027

16 juni 2023

De Partij voor de Dieren Flevoland heeft met diepe teleurstelling kennisgenomen van het Coalitieakkoord 2023-2027. In dit akkoord hebben de partijen BBB, VVD, PVV, ChristenUnie en SGP hun intenties en plannen voor de komende bestuursperiode vastgelegd. “Met deze plannen stuurt de coalitie Flevoland terug naar een tijdperk van 50 jaar geleden, met een compleet gebrek aan respect voor de natuur, de dieren en toekomstige generaties. Dit kun je geen vooruitgang noemen”, reageert Sylvia Kers, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren Flevoland.

Helaas blijkt uit het coalitieakkoord dat de belangrijkste vraagstukken van deze tijd totaal worden genegeerd door de coalitiepartijen. “Mijn hart huilt voor alle dieren in Flevoland", reageert Kjell van Wijlandt, Statenlid namens de Partij voor de Dieren. Natuur en dieren worden gezien als ongewenst, tenzij ze nuttig zijn voor de mens. Het doodschieten van dieren is voor deze coalitie de enige oplossing, rentmeesterschap is deze coalitie vreemd.

Het gebrek aan ambitie van de coalitiepartijen is niet alleen merkbaar in hun verwaarlozing van de bescherming van dieren en natuur, maar ook in hun volledige minachting voor de rijke diversiteit die Flevoland bezit. Emancipatie, inclusie en bescherming van de meest kwetsbaren in onze provincie komen in het akkoord niet aan bod. Wat ons betreft worden de belangen van het grootste deel van de inwoners, die in het stedelijk gebied, totaal genegeerd. Over jongeren wordt ook niet gesproken. De titel van het akkoord, "Van, voor en door Flevolanders", kan niet anders dan ironisch worden opgevat.

De coalitie besluit de koploperspositie van Flevoland op het gebied van duurzaamheid en vooruitgang volledig te verwaarlozen. Concrete plannen om de belangrijke uitdagingen van deze tijd aan te pakken en onze planeet leefbaar te houden, zijn afwezig in het akkoord. De urgentie van klimaatverandering wordt niet erkend door de nieuwe coalitie, ondanks de verwoestende gevolgen zoals extreme natuurrampen en biodiversiteitsverlies, die een bedreiging vormen voor onze voedselzekerheid en veiligheid.

Als Partij voor de Dieren streven wij naar een rechtvaardige wereld waarin alle inwoners van Flevoland, zowel mensen als andere dieren, een waardig leven kunnen leiden. Wij zullen ons standpunt krachtig verdedigen tijdens de aankomende Provinciale Statenvergadering, waar wij onze kritische reactie op het coalitieakkoord zullen uiten. Dit akkoord mag dan een achteruitgang voor Flevoland zijn, maar het zal ons niet ontmoedigen. Wij blijven onvermoeibaar strijden voor een duurzame toekomst.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren Flevoland wil af van achterhaalde klassieke coalitie

Wij hebben tijdens de eerste Provinciale Statenvergadering van Flevoland een voorstel gedaan. De vergadering ging over de ver...

Lees verder

Statement fractie Provinciale Staten Flevoland over de problemen in de partijtop

Het is met een gevoel van verbijstering dat we de recente gebeurtenissen binnen onze mooie partij aanschouwen. Het is duideli...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Nieuws