Partij voor de Dieren Flevoland wil af van achter­haalde klassieke coalitie


Een State­n­ak­koord op hoofd­lijnen is nood­za­kelijk

11 april 2023

Wij hebben tijdens de eerste Provinciale Statenvergadering van Flevoland een voorstel gedaan. De vergadering ging over de verkenning van coalitievorming in de Provincie Flevoland. We pleiten ervoor om de mogelijkheden te onderzoeken voor een breed Statenakkoord. Dit als tegenhanger van de traditionele coalitie, waarin een aantal partijen voor álle onderwerpen bepaald wat de koers wordt. Deze frisse en transparante manier van politiek voeren is volgens ons de enige manier om vooruit te komen in tijden van crisis en toenemende polarisatie zoals die op dit moment in Nederland op verschillende onderwerpen spelen.

Wij vinden dat deze alternatieve manier van besturen nodig is in de wereld waarin we nu leven. “De wereld verandert snel en we zien dat de tegenstellingen in de samenleving steeds meer uitvergroot raken. Een flexibele en echt vernieuwende bestuurscultuur waarin er per onderwerp gekeken wordt naar de belangen van alle inwoners van Flevoland, is daarom essentieel. Een dichtgetimmerde coalitie moeten we koste wat kost vermijden” zegt fractievoorzitter en Statenlid Sylvia Kers.

Deze manier van werken in de provincie is nodig om de kloof tussen inwoners en de politiek te verkleinen. Zo kan er tussen besluiten door geluisterd worden naar de inwoners. Ook kan dit helpen om het vertrouwen in de politiek te vergroten. De politiek heeft sterke bestuurders nodig die niet bang zijn om hun belangen te verdedigen in debat, in plaats van zich te verschuilen achter een coalitieakkoord. Dit maakt de politiek menselijker en socialer. Ten slotte maakt een akkoord op hoofdlijnen het akkoord flexibeler en toekomstbestendiger. In de gemeente Lelystad is vorig jaar ook gestart met een raadsakkoord, met tot dusver positieve ervaringen.

We hopen op een Statenakkoord waarin de nieuwe bestuurscultuur wordt gevolgd.

Het voorstel, welke samen werd ingediend met Sterk Lokaal Flevoland, werd verworpen met 7 stemmen voor en 33 stemmen tegen. "Met deze samenstelling gaan veel Flevolanders zich niet gehoord voelen” aldus Sylvia Kers.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Kiezers bedankt!

Wat een geweldige voorlopige uitslag! We hebben weer meer stemmen gekregen en groeien door. We mogen met 2 zetels in de Provi...

Lees verder

Teleurgesteld maar niet verrast over het coalitieakkoord: Om van te huilen

De Partij voor de Dieren Flevoland heeft met diepe teleurstelling kennisgenomen van het Coalitieakkoord 2023-2027. In dit akk...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Nieuws