Provincie wil plant­aardige eiwit­tran­sitie stimu­leren


Gede­pu­teerde Staten gaan zoeken naar moge­lijk­heden om de productie en consumptie van plant­aardige eiwitten in de provincie te stimu­leren

26 juni 2018

Lelystad, 26 juni 2018 – Provinciale Staten hebben ingestemd met een motie van de Partij voor de Dieren om de plantaardige eiwittransitie te stimuleren. Het College van Gedeputeerde Staten gaat als gevolg daarvan zoeken naar mogelijkheden om de productie en consumptie van plantaardige eiwitten in de provincie te stimuleren. Een andere motie van de Partij voor de Dieren over het tegengaan van nieuwbouw en uitbreidingen van de intensieve veehouderij werd verworpen.

Naast het enorme dierenleed in de bio-industrie, spelen de productie en consumptie van dierlijke eiwitten een belangrijke rol in de klimaatproblematiek. In Nederland is de vlees- en melkindustrie verantwoordelijk voor 40% van het zoetwatergebruik en een enorme bron van watervervuiling [1]. Daarnaast is de mondiale veeteelt verantwoordelijk voor bijna 15% van alle aan menselijk gedrag gerelateerde broeikasgassen [2]. Zonder een flinke vermindering van de consumptie van vlees- en melkproducten lijkt het onwaarschijnlijk dat de Parijsdoelen gehaald gaan worden door Nederland [3]. Zowel de Gezondheidsraad als het Planbureau voor de Leefomgeving en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid achten het eten van minder dierlijke producten en meer groente en fruit goed voor zowel de gezondheid als voor de duurzaamheid.

Door minder dierlijke en meer plantaardige eiwitten te produceren en te consumeren (eiwittransitie) kan Nederland beduidende besparingen van emissies van broeikasgassen behalen. Bovendien zijn plantaardige eiwitten de oplossing om het hoofd te bieden aan de toenemende voedselbehoefte in de wereld, omdat de productie ervan veel minder beslag legt op zoetwater en landbouwgrond. Ook liggen er kansen op het gebied van innovatie, teelt en verwerking van plantaardig eiwit tot aantrekkelijke producten voor consumenten omdat de vraag naar plantaardige eiwitproducten groeit.

Om de plantaardige eiwittransitie in Flevoland te stimuleren diende de fractie van de Partij voor de Dieren een tweetal moties in. De eerste motie, over het zoeken naar mogelijkheden om de productie en consumptie van plantaardige eiwitten in de provincie te stimuleren en Provinciale Staten hierover te informeren, werd met ruime meerderheid aangenomen. Alleen de fracties van PVV en SGP stemden tegen.

De tweede motie, waarin werd opgeroepen om nieuwbouw en uitbreidingen van de intensieve veehouderij in Flevoland tegen te gaan, werd verworpen. Met uitzondering van PvdD, GroenLinks, PvdA en SP stemden alle fracties tegen de motie. Fractievoorzitter Leonie Vestering van de Partij voor de Dieren: “Het leven in de bio-industrie is voor dieren afschuwelijk. Uit het onderzoek van RTL Nieuws bleek vorige week dat deze dieren zo mogelijk nog gruwelijker aan hun einde komen in de slachthuizen. Traditionele partijen blijven vasthouden aan deze wrede industrie waar dieren in immense aantallen het slachtoffer van zijn. Maar wij blijven volhouden, net zo lang als nodig is om een einde te maken aan deze verziekte industrie.”

[1] Hoekstra, A.Y. (2013) The water footprint of modern consumer society. Routledge, Londen, Verenigd Koninkrijk.

[2] http://www.fao.org/docrep/meeting/025/md883E.pdf

[3] https://www.chathamhouse.org/publication/livestock-climate-change-forgotten-sector-global-public-opinion-meat-and-dairy?dm_i=1TY5%2C30JL0%2CBHZILT%2CAUGSP%2C1

Gerelateerd nieuws

Juridische haalbaarheid advies commissie Van Geel

Lelystad, 24 juni 2018 – Voldoen de adviezen van commissie Van Geel over het beheer van de Oostvaardersplassen wel aan de Wet...

Lees verder

Flevoland sluit zich aan bij de Statiegeldalliantie

Lelystad, 26 juni 2018 – Provinciale Staten hebben naar aanleiding van een motie van de Partij voor de Dieren en de Partij va...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Nieuws