Stimu­leren plant­aardige eiwit­tran­sitie


20 juni 2018

Motie nr.: 15
Onderwerp: Stimuleren plantaardige eiwittransitie
Agendapunt: 9a
Onderwerp Statenvoorstel: Vaststellen Perspectiefnota 2019-2022
Nummer Statenvoorstel: 2223048

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op 20 juni 2018

Constaterende dat:

  • Nederland niet alleen kwetsbaar is voor de gevolgen van klimaatverandering, maar door voedselproductie en -consumptie ook bijdraagt aan de klimaatproblematiek;
  • volgens zowel de Gezondheidsraad als het Planbureau voor de Leefomgeving en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid het eten van minder dierlijke producten en meer groente en fruit goed is voor zowel de gezondheid als voor de duurzaamheid;

Overwegende dat:

  • beduidende besparingen van emissies van broeikasgassen kunnen worden behaald met duurzame voeding;
  • via plantaardige eiwitten meer oplossingen gecreĆ«erd kunnen worden om het hoofd te bieden aan de toenemende voedselbehoefte in de wereld;
  • er economische kansen liggen op het gebied van innovatie, teelt en verwerking van plantaardig eiwit tot voor consumenten aantrekkelijke producten en de vraag naar plantaardige eiwitproducten groeit;

Verzoeken het college:

  • in Flevoland te zoeken naar mogelijkheden om de productie en consumptie van plantaardige eiwitten in de provincie te stimuleren en PS hierover dit jaar te informeren

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: Leonie Vestering, Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, GroenLinks, PvdA, CU, 50PLUS, D66, SP, VVD, CDA, Senioren+Flevoland

Tegen

SGP, PVV

Lees onze andere moties

Motie vreemd: Verbinding Oostvaardersplassen

Lees verder

Motie vreemd: Aansluiten bij de Statiegeldalliantie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer