Motie om het College de uitsprak van de Reclame Code Commissie over de Lelystad Airport­krant te laten volgen


28 januari 2021

Gisteren dienden wij een motie in om het College op te dragen de uitspraak van de RCC over de Lelystad Airportkrant te volgen. Inwoners hebben het recht te weten wanneer zij feitelijk reclame lezen en geen (objectieve) overheidsinformatie. De meeste partijen stemden tegen: alles blijkt geoorloofd als LAP maar open kan: zelfs de inwoners om de tuin leiden met verkapte reclame. Wij blijven strijden voor een betrouwbare en transparante informatievoorziening.

Lees hier de motie en bekijk wie voor en tegen stemden.