Schrif­te­lijke vragen over onaf­han­ke­lijke controle dieren OVP en meer toezicht op jacht


27 januari 2021

De Partij voor de Dieren is tegen de jacht op dieren, ook in de Oostvaardersplassen! Het is afschuwelijk dat dit nu zonder enige vorm van toezicht lijkt te gebeuren. Dus: tijd voor 2 sets stevige vragen aan de provincie.

1: wij vragen om een poule van onafhankelijke dierenartsen die het welzijn en de conditie van de grote grazers goed kunnen beoordelen en GS hierover openbaar adviseert. Daarnaast: een structurele oplossing staat gewoon in alle ICMO-rapporten rondom het Beleidskader: meer beschutting en ruimte voor de grote grazers. Waarom is hier tot nu toe nog nooit iets mee gedaan? Wij willen antwoord.

2: in november 2020 werden 110 herten gedood in 24 dagen. De Omgevingsdienst Flevoland ging 1 x het gebied in om te controleren en trof geen actieve jagers aan. In het rapport: de jacht verloopt volgens alle voorschriften. Waar is dat op gebaseerd? De Partij voor de Dieren vraagt om veel meer actief toezicht in het gebied.

Dieren bescherm je niet met een kogel, geef ze de ruimte en beschutting die ze nodig hebben!

Zie alle vragen hier en hier.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Nieuws