Boete­beding OV concessie IJssel-Vecht


28 februari 2024

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op: 28 februari 2024

Constaterende dat:

  • In de Aanbestedingsdocumenten reeds rekening is gehouden met het scenario dat de dienstverlening niet conform de eisen wordt uitgevoerd;
  • Hiervoor bonus/malus regelingen en boetebedingen zijn opgenomen in de gepubliceerde aanbesteding;
  • Er in de aanbestedingsdocumenten boeteregelingen opgenomen zijn die betrekking hebben op onder andere; rituitval, aankomstpunctualiteit, vertrekpunctualiteit, het transitiepad naar emissievrij OV, de Reisinformatie;
  • Er tevens een discretionair boetebeding is opgenomen;

Overwegende dat:

  • Er, zoals aangegeven door de CEO van EBS Nederland, geen zorgen zijn over de financiële positie van EBS in relatie tot de slechte prestaties in Flevoland;
  • Er gevolgen zitten aan het niet nakomen van contractuele afspraken;
  • Met het inschrijven op deze concessie EBS expliciet akkoord is gegaan met de in de aanbesteding beschreven boetebedingen;

Dragen het college op:

  • Zich maximaal in te spannen om de van toepassing zijnde boetebepaling volgens boetetabel uit de financiële bepalingen van de Concessie IJssel-Vecht 2023-2035 op te leggen aan de Concessiehouder;
  • Te onderzoeken welke mogelijke discretionaire boete op basis van de huidige slechte prestaties kan worden opgelegd, waarbij minstens de afschaling van de dienstregeling wordt meegewogen; Over de (financiële) uitkomsten hiervan binnen twee maanden aan PS terug te koppelen;

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

PvdA, GroenLinks, D66, CDA, JA21, PvdD, FvD, SP

Tegen

BBB, VVD, PVV, CU

Lees onze andere moties

Spreek EBS aan op hun communicatie

Lees verder

Amendement: Zo min mogelijk verkeersslachtoffers

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer