Opvang alleen­staande kinderen kamp Moria


27 mei 2020

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op: 27 mei 2020


Constaterende dat:

 • In het vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos al jaren alleenstaande kinderen onder erbarmelijke omstandigheden verblijven;
 • Deze kwetsbare kinderen in de kampen geen onderwijs krijgen en gebrekkig toegang hebben tot medische zorg;
 • De kinderen risico lopen slachtoffer te worden van seksueel misbruik en mensenhandel;
 • De Griekse regering een noodoproep heeft gedaan aan EU landen om 2.5(X) kinderen van de in totaal 5.000 kinderen op te nemen;
 • Er inmiddels 11 landen gehoor hebben gegeven aan deze oproep en er 1.600 kinderen worden opgenomen; Diverse hulporganisaties, waaronder Vluchtelingenwerk Nederland en Defence for Children hebben opgeroepen om 500 kinderen in Nederland op te nemen;
 • Het kabinet inmiddels heeft toegezegd te willen betalen voor opvang voor een deel van deze 500 kinderen in Griekenland zelf, te beginnen met 48 en in drie jaar oplopend tot 500;
 • Deze maatregelen een mooi gebaar zijn in de goede richting, maar niet voldoende om de kinderen op korte termijn uit deze situatie te halen en de kans lopen nog jaren op deze opvang te moeten wachten ;

Overwegende dat:

 • Er in Nederland door de organisatie Nidos gastgezinnen zijn geselecteerd die de kinderen willen en kunnen opvangen;
 • Er inmiddels 42 gemeenten in Nederland zijn die besloten hebben deze oproep te steunen;
 • Er meer dan 100 (oud)politici, artsen, wetenschappers, maatschappelijke organisaties en religieuze leiders die de oproep steunen;
 • Er in Flevoland door vijf gemeentes een soortgelijke oproep is/zal worden gedaan;


Verzoeken het college / Dragen het college op / Spreken uit

 • De oproep van de Flevolandse gemeenten (en 50 andere gemeenten in Nederland) voor het opnemen van 500 alleenstaande weeskinderen bij gastgezinnen te ondersteunen en er bij het kabinet op aan te dringen de komst en vestiging van deze kinderen in Nederland mogelijk te maken,

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemers: Hicham Ismaili Alaoui (Groenlinks), Chris Schotman (CDA), Dania Al-Obaidi (PvdA), Arief Khedoe (DENK), Leonie Vestering (Partij voor de Dieren), Yvonne den Boer (D66), Maike Muller (SP), Bryant Heng (Christenunie)


Status

Verworpen

Voor

DENK, PvdD, GroenLinks, PvdA, CU, SP, CDA, SGP, D66

Tegen

FvD, VVD, PVV, 50PLUS, Groep Otten

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer