Exit strategie Lelystad Airport


29 januari 2020

Provinciale Staten van Flevoland, in vergadering bijeen op 29 januari 2020;

Constaterende dat:

● de Provincie grote investeringen doet ten behoeve van de opening van Lelystad Airport;

● het steeds waarschijnlijker wordt dat de opening van Lelystad Airport niet door kan gaan;

● de kans dat dit leidt tot een enorme kapitaalsvernietiging steeds groter wordt;

Overwegende dat:

● de provincie, zolang er onduidelijkheid is wanneer en of Lelystad Airport geopend gaat worden, geen verdere investeringen ten behoeve hiervan zou moeten plegen;

● dat het een goed bestuur betaamt om zorgvuldig om te gaan met belastinggeld en dus rekening te houden met het scenario dat Lelystad Airport niet opengaat voor grootschalig luchtverkeer;

Dragen het college op:

● Direct te stoppen met verdere investeringen in en ten behoeve van Lelystad Airport

● Een exit strategie op te stellen gebaseerd op het niet open gaan van Lelystad Airport

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: J. Luijendijk, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD

Tegen

Groep Otten, PvdA, CU, 50PLUS, D66, SP, VVD, CDA, SGP, PVV, FvD, GroenLinks

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer