Exit strategie Lelystad Airport


29 januari 2020

Provinciale Staten van Flevoland, in vergadering bijeen op 29 januari 2020;

Constaterende dat:

● de Provincie grote investeringen doet ten behoeve van de opening van Lelystad Airport;

● het steeds waarschijnlijker wordt dat de opening van Lelystad Airport niet door kan gaan;

● de kans dat dit leidt tot een enorme kapitaalsvernietiging steeds groter wordt;

Overwegende dat:

● de provincie, zolang er onduidelijkheid is wanneer en of Lelystad Airport geopend gaat worden, geen verdere investeringen ten behoeve hiervan zou moeten plegen;

● dat het een goed bestuur betaamt om zorgvuldig om te gaan met belastinggeld en dus rekening te houden met het scenario dat Lelystad Airport niet opengaat voor grootschalig luchtverkeer;

Dragen het college op:

● Direct te stoppen met verdere investeringen in en ten behoeve van Lelystad Airport

● Een exit strategie op te stellen gebaseerd op het niet open gaan van Lelystad Airport

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: J. Luijendijk, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD

Tegen

Groep Otten, PvdA, CU, 50PLUS, D66, SP, VVD, CDA, SGP, PVV, FvD, GroenLinks