Vragen extra maat­re­gelen voor meer afschot edel­herten Oost­vaar­ders­plassen


Sylvia Kers bevraagt gede­pu­teerde Jan de Reus

26 oktober 2022

Het is inmiddels vier jaar geleden dat het rapport Van Geel is uitgebracht. Vier trieste en onrechtvaardige jaren voor de dieren in de Oostvaardersplassen. Gebrek aan rust, ruimte en beschutting en vele dieren die onnodig zijn gestorven. Paarden die drachtig naar de slacht zijn gebracht. Heckrunderen die vermageren. Vissen die sterven door verdroging. Herten die rennen voor hun leven omdat zelfs drijfjacht niet geschuwd werd om ze maar af te kunnen schieten. En vele mensen die zich, net als wij, ernstige zorgen maken over deze dieren. Zijn zo enkele voorbeelden.

Met als zo mogelijk nog triester dieptepunt het nieuwsbericht dat ons onder ogen kwam op Omroep Flevoland op 7 oktober j.l. De herten, namelijk, laten zich niet intimideren door een rapport Van Geel. Die beschermen zichzelf en hun families en hun kinderen. En dus hebben we nog meer maatregelen nodig om de kogel alsnog aan te laten komen en onze doelen te halen. Ik noem er een aantal, waarna ik zal overgaan naar de vragen aan de gedeputeerde.

We gaan gewoon door met schieten na zonsondergang en voor zonsopgang en in de bronsttijd. We gaan gewoon door met schieten in het broedseizoen. We gaan dieren lokken met voer om ze vervolgens af te schieten. We gaan dieren naar bepaalde kleinere gebieden drijven om ze daar af te kunnen schieten. En zo nog een aantal.

Vragen:

  1. Is de gedeputeerde het met ons eens dat de genoemde methoden - drijfjacht en lokvoer - heel ver van ons af staan van weidelijk jagen, wettelijk verboden zijn en dat dit dus in de maatschappelijke mond valt onder de noemer ‘stroperij’?
  2. Los van alle wettelijke regels, hebben we het dus eigenlijk over: ‘kom maar hier hertje, hier is een lekker hapje voor je’, om hem vervolgens te doden met de kogel. Vindt de gedeputeerde het moreel verantwoord dat wij in onze provincie op een dergelijke onterende wijze met dieren omgaan? Alles om maar onze doelen te halen.
  3. Idem voor het afschieten van dieren tijdens de bronsttijd. De bronsttijd is de tijd waarin herten bezig zijn met paren en zich voortplanten en dus hun focus hierop hebben gericht. Dit is juist een reden om de dieren te beschermen en hen rust te geven. En zo wordt hier in heel Nederland ook mee omgegaan. Vindt de gedeputeerde het moreel verantwoord dat we in Flevoland dieren in deze state of mind afschieten en dat we het dus in deze provincie normaal vinden dat we zo met dieren omgaan? Alles om onze doelen maar te halen.
  4. Uit eerdere filmpjes van social media, die ook vertoond zijn in deze zaal, hebben we gezien dat vogels wel degelijk verstoord worden door de jacht op de edelherten. Kan de gedeputeerde uitleggen waarom hij van mening is dat de vogels hier, nota bene in het broedseizoen, niet door verstoord zullen raken?
  5. Is de gedeputeerde het met ons eens dat we kunnen concluderen dat gebleken is dat het rapport Van Geel niet blijkt te werken en dat we er beter aan doen een evaluatiemoment in te lassen om te kijken naar andere - wel diervriendelijke - oplossingen, in plaats van ons te verlagen tot dergelijke maatregelen? Wij zullen met betrekking hierop een motie vreemd indienen later in deze vergadering.
  6. Met de winter voor de deur, een niet-werkende strategie en nog geen diervriendelijke – wel werkende - oplossing voor de Oostvaardersplassen, hoe ziet de gedeputeerde de winter tegemoet? Welke oplossingen zijn overwogen?
  7. Gaat de gedeputeerde in een vroeg stadium het gebied vergroten, hekken openen en meer ruimte creëren door Kotterbos, Oostvaardersveld, Hollandse Hout en dergelijke open te stellen om de dieren de rust, ruimte en beschutting te geven die zij nodig hebben?
  8. Tot slot vraag ik de gedeputeerde om de ecologische onderbouwing van de gewijzigde plannen en deze deze week nog te delen met Provinciale Staten.

De video met de vragen is hier terug te vinden. Voor de hele bespreking, zie hier.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Afscheid Fractievoorzitter Jesse Luijendijk

Lees verder

Reactie op Omgevingsvisie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer