Motie Evalu­a­tie­moment rapport van Geel


9 november 2022

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op: 26 oktober 2022

Constaterende dat:

  • Het rapport van Van Geel in juni 2018 is vastgesteld als beleidskader voor het beheer van de Oostvaardersplassen;
  • Bij de overgang van het dossier Oostvaardersplassen van het Rijk naar de Provincie overeengekomen is dat er op structurele en regelmatige basis een evaluatiemoment zou plaatsvinden.

Overwegende dat:

  • De Provincie nu aanvullende vergunningen / vrijstellingen / opdrachten verstrekt aan Staatsbosbeheer om zeer dieronvriendelijke maatregelen te treffen, zoals stroperij, jacht in het broedseizoen en de bronsttijd en dieren naar kleinere gebieden drijven om maar de doelcijfers ten aanzien van de Edelherten te behalen;
  • De maatregelen uit het rapport van Van Geel gebleken niet werken en er een diervriendelijkere en integrale kijk nodig is ten aanzien van de Oostvaardersplassen;
  • Het nu dus het moment is voor een nieuwe evaluatie conform afspraken met het Rijk

X Dragen het college op (dictum)

  • Een evaluatiemoment in te plannen van het gehele beleidskader Oostvaardersplassen van de commissie Geel waarin er wél gekeken wordt naar echte diervriendelijke oplossingen;
  • Het uitgeven van jachtvergunningen en vergunningen / vrijstellingen / opdrachten voor aanvullende maatregelen in ieder geval uit te stellen tot na het evaluatiemoment;

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: S.Kers (PvdD)


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Wildopvang in Flevoland

Lees verder

Motie Verkenning permanente expositieruimte Lixenberg in Dronten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer