Toelichting bij moties vreemd over excuses van gede­pu­teerde


7 juni 2017

Door Leonie Vestering
Provinciale Staten van 7 juni 2017
Agendapunt 9: Motie(s) vreemd aan de orde van de dag

Dank u wel, voorzitter. Ik had twee moties vreemd vanavond en ik besef dat het al kwart voor tien is. Daarom ingestemd om ze alletwee in één keer te behandelen, maar dan hoop ik wel dat ik dan ook nog dubbele aandacht van u krijg op het einde van deze vergadering.

Voorzitter, het college heeft Provinciale Staten gevraagd om de verantwoordelijkheid te mogen dragen, waarbij in plaats van PS GS zelf mag besluiten om verboden te vernietigen die gelden voor het vangen en verstoren van dieren in hun eigen leefomgeving. Tijdens de behandeling van deze eerste wijziging van de Verordening Wet natuurbescherming Flevoland heeft het college ons verkeerd geïnformeerd. Tot wel 4 keer toe heeft gedeputeerde Rijsberman zowel in de commissie als tijdens Provinciale Staten klip en klaar aangegeven dat de lijst met diersoorten die de provincie niet beschermd tegen het opzettelijk vangen of verstoren aangevuld zou worden met één muizensoort. En nadat een meerderheid van Provinciale Staten instemde met dit voorstel -uiteraard zonder instemming van de Partij voor de Dieren, deelde het college mee dat het niet om één, maar om 11 diersoorten ging. Gedeputeerde Rijsberman zei hiervoor sorry. De Partij voor de Dieren waardeert de excuses die gemaakt zijn, maar daarmee is het probleem niet opgelost en daarom hebben we de motie (vreemd) ingediend waarmee we het college opdragen het genomen besluit betreft het toegevoegen van 11 diersoorten aan Bijlage 3 van de Verordening Wet natuurbescherming 2016 te herzien.

Voorzitter, het is niet de eerste keer dat er onzorgvuldig door het college is omgesprongen met de bescherming van dieren en wij dienden hiertoe vorig jaar al een motie in nadat er een tweetal fouten was gemaakt. En kennelijk was er toen nog voldoende vertrouwen, want u stemde niet in een meerderheid mee met onze motie. Maar deze lijst met fouten en onzorgvuldigheden is uitgebreid. Het zijn er niet twee, maar inmiddels zijn het al vier incidenten en de vijfde is onderweg. Dat is in de afgelopen drie jaar. Daarbij opgeteld heeft het college ons dus verkeerd geïnformeerd. Het lijkt een structureel probleem te zijn geworden. Eén fout kan je maken, maar onzorgvuldigheid is een keuze. GS is zeer onzorgvuldig omgesprongen met de beoordeling van de vijf meest recente ontheffingsaanvragen voor afschot van dieren. Betreft de laatste ontheffing voor de jacht op vossen loopt de bezwaarprocedure nog en morgen is overigens de laatste dag waarop GS kan reageren. Ik begrijp dat er nog geen uitspraak ligt, dus ik ben benieuwd of dat morgen nog komt. Die eerste vier ontheffingen, van 2 voor knobbelzwanen, 1 voor grauwe ganzen en 1 voor de kiekendief, die zijn inmiddels ingetrokken dan wel vernietigd door de rechter. Door deze onzorgvuldigheid zijn er onrechtmatig dieren gedood en in een provincie waar wij de verantwoordelijkheid hebben om te beslissen over leven of dood zouden deze aanvragen zeer zorgvuldig moeten worden beoordeeld. En kennelijk is er dus een structureel probleem waardoor er fouten gemaakt worden en daar worden dieren uiteindelijk de dupe van. En daarom hebben we een motie (vreemd) ingediend over het onzorgvuldig handelen. En het dictum daarvan luidt: “Wij dragen het college op de beoordeling van ontheffingen en het vaststellen van beleid voor het doden of verstoren van dieren of hun leefomgeving met de uiterste zorgvuldigheid te behandelen”.

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer