Start­no­titie zonne-energie in Flevoland


7 juni 2017

Door Melissa Bax
Provinciale Staten van 7 juni 2017
Agendapunt 8d: Startnotitie beleidsuitwerking zonne-energie in Flevoland

Uiteraard staan wij zeer positief tegenover zonne-energie en we begrijpen dat er nu beleid moet worden gemaakt voor grondgebonden zonne-energie.

In de commissie hebben we gesproken over andere mogelijkheden voor grondgebonden zonne-energie, los van die in het landelijk gebied, zoals die in combinatie met infrastructuur. De gedeputeerde heeft aangegeven te gaan overleggen met Rijkswaterstaat of zij ook mogelijkheden zien omdat er inderdaad meer kansen zijn. We kijken uit naar de resultaten.

In de commissie hebben we verteld over het rapport van ROM3D dat grote projecten niet per definitie rendabeler zijn dan kleinere projecten vanuit kleinere ondernemingen met beperktere ruimte. De gedeputeerde heeft aangegeven dat hij verwacht dat grotere parken goedkoper in aanleg zijn en kleinere ondernemingen misschien minder interessant zijn. We hopen dat ook hier nog naar gekeken wordt, niet alleen omdat het mogelijk wel rendabel is maar ook om kleinere ondernemingen een kans te geven.

Als laatste nog een opmerking waarmee we misschien wat op de zaken vooruit lopen, maar er moet op voorhand wel gekeken worden naar het totaalrendement voor het klimaat. Dus niet alleen de energieopbrengt, maar ook het productieproces en dus ook de afvalverwerking van de panelen.

Dank u wel, voorzitter.

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer