Motie vreemd: Zorg­vuldig handelen in verant­woor­de­lijkheid voor dieren


7 juni 2017

Motie nr.: 3
Onderwerp: Zorgvuldig handelen in verantwoordelijkheid voor dieren
Agendapunt: 9

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op 7 juni 2017

Constaterende dat:

  • er in de afgelopen 3 jaar onzorgvuldig is omgesprongen met de beoordeling van de vier meest recente ontheffingsaanvragen voor afschot én verjaging van dieren;
  • deze vier ontheffingen inmiddels (na procedures) zijn ingetrokken, danwel vernietigd zijn door de rechter;
  • er op dit moment nog een bezwaarprocedure loopt voor de onlangs verleende ontheffing voor de jacht op vossen;
  • er door deze onzorgvuldigheid dieren onrechtmatig zijn gedood of slachtoffer worden/zijn geworden en dit voorkomen had kunnen worden door een zorgvuldigere behandeling;
  • het college onjuiste informatie heeft verstrekt tijdens de behandeling van de eerste wijziging van de verordening Wet Natuurbescherming Flevoland 2016, waardoor niet 1 maar 11 diersoorten zijn toegevoegd aan bijlage 3;

Overwegende dat:

  • het doden van dieren een zwaar middel is;
  • het vangen van dieren of het opzettelijk beschadigen of vernielen van hun vaste voortplantingsplaats of rustplaats van negatieve invloed is op het welzijn van dieren;
  • de 'Monitor bezwaar en beroep 2015 stelt dat 'het aantal gegrondverklaringen van bezwaren in 2015 ten opzichte van 2014 aanzienlijk is toegenomen. Hierbij was veelal sprake van onjuiste toepassing van beleid en regelgeving';

Dragen het college op:

  • de beoordeling van ontheffingen en het vaststellen van beleid voor het doden of verstoren van dieren of hun leefomgeving met de uiterste zorgvuldigheid te behandelen

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: Leonie Vestering, Partij voor de Dieren

Bekijk de motie vreemd hier.


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GroenLinks

Tegen

VVD, PVV, CDA, SP, D66, PvdA, CU, SGP, 50PLUS, Senioren+Flevoland

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer