Geen herten afschieten in de broed- en bronsttijd


22 februari 2023

Voorzitter,

Het is helaas niet de eerste keer dat wij hier het woord voeren over deze besluitvorming.

In de Provinciale Statenvergadering van 26 oktober vorig jaar stelden wij al vragen over deze dieronterende uitbreidingen in de afschotvergunning voor de edelherten. Met, wat ons betreft, als triest dieptepunt de bevestiging van Gedeputeerde Staten bij monde van gedeputeerde de Reus dat zij het moreel verantwoord vinden dat wij hier zo met dieren omgaan.

Maar voorzitter, wij belanden hier met de herten in een systeem dat we vast zitten in een patroon waarin dieren geboren worden voor de kogel om vervolgens te eindigen als hertenbiefstuk. Met een hoop dieronterende capriolen die we daarvoor moeten uithalen om dit mogelijk te maken.

De enige échte oplossing echter voor het herstel van ecologisch evenwicht, u hoorde het mevrouw Straatsma al zeggen - en ja dat kunt u leuk vinden of niet - is het verbinden van de natuur. Niet alleen hier, maar op zovele plekken, zodat dit ecologisch evenwicht kan herstellen en de dieren de rust, ruimte en beschutting vinden die ze nodig hebben. En nu zult u denken “daar heb je ze weer met hun natuur verbinden, maar daar gaan we niet aan beginnen hoor, dat komt er niet en is zo ver weg…”

Ik zal u zeggen: toevallig werden wij recent een handje geholpen door een mooi kaartje wat werd aangeleverd bij het dossier Nieuwe Natuur en waarop te zien was welke gebieden tussen de Oostvaardersplassen en de Veluwe al in bezit zijn van de Provincie Flevoland, Flevolandschap en andere natuurorganisaties. En als we hiernaar kijken, dan kun je maar tot één conclusie komen: zoveel kavels ontbreken niet meer, we zijn er al bijna. En dan voelt het feit dat het er nog steeds niet is, toch echt wel als pure onwil.

En dan kijk ik even rond. Hoe mooi zou het zijn als we nu op deze laatste Provinciale Statenvergadering van deze periode eens in ons hart kijken en concluderen dat het tijd is om een start te maken om anders om te gaan met de problematiek rondom deze dieren in de Oostvaardersplassen. Gevangen als gevolg van bezuinigingen en onwil in deze afschuwelijke situatie.

En laten we dan starten met de conclusie dat wij hier in Flevoland niet meer zo met dieren willen omgaan en gaan kijken naar andere, échte oplossingen, te beginnen het verbinden van de natuur. Dat zou een mooie afsluiter zijn van deze statenperiode.

Dank u wel.

De motie is hier terug te vinden: Motie Geen herten afschieten in de broed- en bronsttijd
De hele bespreking is hier terug te kijken

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Reactie op Omgevingsvisie

Lees verder

Noodhulp voor Turkije en Syrië - ook voor dieren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer