Zorg­plicht paarden met oogont­steking Oost­vaar­dersveld


Indiendatum: 2 mrt. 2023

Geachte voorzitter van de Provinciale Staten,

Overeenkomstig artikel 23, lid 1 en 2 van het Reglement van Orde stelt de fractie van de
Partij voor de Dieren de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten over de zorgplicht voor de paarden in het Oostvaardersveld.

Wij stellen de volgende vragen aan het college van GS:

1. Heeft u kennisgenomen van de berichten die op dit moment rondgaan (met foto’s) dat in het Oostvaardersveld meerdere paarden hebben te kampen met een oogontsteking. Een zeer zorgelijke aandoening wat de paarden veel pijn geeft?

2. Kan GS bevestigen dat op dit moment inderdaad paarden in het Oostvaardersveld te kampen hebben met oogontstekingen?

3. De paarden in het Oostvaardersveld zijn gehouden dieren en derhalve heeft de Provincie Flevoland een zorgplicht voor deze dieren. Kan GS aangeven of al actie is ondernomen om zorg is verlenen aan de paarden op het Oostvaardersveld en de oogontstekingen te behandelen? Zo ja, kunt u ons updaten over de voortgang? Zo nee, waarom niet?

4. In geval van nee op vraag 2: kan GS toezeggen om MET SPOED zorg te gaan dragen voor de juiste medische zorg voor deze paarden zodat behandeling kan worden gestart?

5. Kan GS aangeven of er op meerdere plaatsen problemen zijn met de gezondheid van de paarden? Zo ja, kunt u ons informeren om welke problemen het gaat en of hier behandeling is gestart?

Indiendatum: 2 mrt. 2023
Antwoorddatum: 21 mrt. 2023

Geachte voorzitter van de Provinciale Staten,

Overeenkomstig artikel 23, lid 1 en 2 van het Reglement van Orde stelt de fractie van de
Partij voor de Dieren de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten over de zorgplicht voor de paarden in het Oostvaardersveld.

Wij stellen de volgende vragen aan het college van GS:

1. Heeft u kennisgenomen van de berichten die op dit moment rondgaan (met foto’s) dat in het Oostvaardersveld meerdere paarden hebben te kampen met een oogontsteking. Een zeer zorgelijke aandoening wat de paarden veel pijn geeft?

Antwoord:
Het college van Gedeputeerde Staten is niet bekend met berichten die rondgaan op sociaal media waarin gesteld wordt dat meerdere paarden in het Oostvaardersveld te kampen hebben met oogontsteking.

2. Kan GS bevestigen dat op dit moment inderdaad paarden in het Oostvaardersveld te kampen hebben met oogontstekingen?

Antwoord:
Nee, het college van Gedeputeerde Staten kan dit niet bevestigen. Er is navraag gedaan bij
Staatsbosbeheer, maar dat herkent de berichten ook niet.

3. De paarden in het Oostvaardersveld zijn gehouden dieren en derhalve heeft de Provincie Flevoland een zorgplicht voor deze dieren. Kan GS aangeven of al actie is ondernomen om zorg is verlenen aan de paarden op het Oostvaardersveld en de oogontstekingen te behandelen? Zo ja, kunt u ons updaten over de voortgang? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Het is niet juist dat gesteld wordt dat de provincie Flevoland een zorgplicht heeft voor de dieren in het Oostvaardersveld. Voor het kerngebied Ooslvaardersplassen (beleidskader) heeft de provincie een beleidsverantwoordelijkheid voor de in het wild levende dieren (waaronder de grote grazers). De uitvoerende beheerverantwoordelijkheid ligt bij Staatsbosbeheer. De provincie heeft nadrukkelijk geen rol of wettelijke taak voor wat betreft de zorg voor gehouden dieren, zoals in het Oostvaardersveld. De zorg voor gehouden dieren is aan de houder, in dit geval Staatsbosbeheer. Dit volgt uit de algemene zorgplichtbepalingen uit de Wet Dieren,

4. In geval van nee op vraag 2: kan GS toezeggen om MET SPOED zorg te gaan dragen voor de juiste medische zorg voor deze paarden zodat behandeling kan worden gestart?

Antwoord:
Zoals bij vraag 3 aangegeven ligt de zorgplicht voor gehouden dieren uitdrukkelijk bij
Staatsbosbeheer. De inspectiedienst van NVWA heeft als toezichthouder de taak toe te zien op deze zorgplicht.

5. Kan GS aangeven of er op meerdere plaatsen problemen zijn met de gezondheid van de paarden? Zo ja, kunt u ons informeren om welke problemen het gaat en of hier behandeling is gestart?

Antwoord:
Het is het college is niet bekend of er op andere locaties problemen zijn met de gezondheid van de paarden.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Vergunningen Flevolandse veehouderijen

Lees verder

Achteruitgang van vlinders waterbeheer en het waterpeil gericht op landbouw

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer