Toegan­ke­lijkheid station Lelystad voor mensen met een beperking


Indiendatum: 29 mrt. 2021

Provincie Flevoland

T.a.v. Voorzitter van Provinciale Staten dhr. L. Verbeek

Onderwerp: tijdelijke afwezigheid lift op station Lelystad


Geachte voorzitter van de Provinciale Staten,

Overeenkomstig artikel 23, lid 1 en 2 van het Reglement van Orde stelt de fractie van de

Partij voor de Dieren de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten over de

Tijdelijke afwezigheid van de lift op station Lelystad.

Uit een bericht op Omroep Flevoland blijkt dat de lift op perron 3 en 4 van station Lelystad wordt vervangen en daardoor tot 15 mei buiten werking is. Uit het bericht blijkt dat er op het station geen alternatieven zijn voor mensen met een beperking om het perron te bereiken. De NS geeft mensen met een beperking het advies om door te reizen naar station Zwolle, Dronten of Almere Oostvaarders en vanuit daar via de NS-klantenservice een taxi te nemen. Dat de lift niet werkt, staat niet aangegeven op de NS-website of in de NS-app.

Vanuit het mobiliteitsplan en het programma Krachtige samenleving heeft de provincie de zorgplicht om ervoor te zorgen dat het openbaar vervoer voor alle inwoners van de provincie gelijk bereikbaar en te gebruiken is.

De Partij voor de Dieren wil graag weten:

  1. Is GS bekend met deze situatie? Zo nee, waarom niet?
  2. Kan GS vanuit bovengenoemde zorgplicht met de NS, ProRail en de gemeente Lelystad om de tafel gaan zitten en haar vragen reizigers te informeren over de huidige situatie, zodat mensen met een beperking op zijn minst rekening kunnen houden met de situatie op het station en hun plannen daarop kunnen aanpassen?
  3. Kan GS vanuit bovengenoemde zorgplicht met de NS, ProRail en de gemeente Lelystad om de tafel gaan zitten om te vragen welke alternatieven het spoorwegbedrijf biedt zodat dat alle inwoners van Flevoland, dus ook mensen met een beperking, gebruik kunnen maken van alle perrons van station Lelystad, ook in deze situatie?
  4. Kan GS vanuit bovengenoemde zorgplicht met de NS, ProRail en de gemeente Lelystad om de tafel gaan zitten om te zorgen dat er te allen tijde een noodoplossing beschikbaar is voor mensen die per trein arriveren en geen kant op kunnen?
  5. Kan GS vanuit bovengenoemde zorgplicht met de NS, ProRail en de gemeente Lelystad om de tafel gaan zitten om te vragen of de NS de taxi die mensen met een beperking door deze situatie moeten bestellen vergoedt?
  6. Kan GS vanuit bovengenoemde zorgplicht met de NS, ProRail en de gemeente Lelystad om de tafel gaan zitten om te vragen of er ook situaties zijn waarin er geen alternatief beschikbaar is voor de lift, waardoor mensen met een beperking niet gebruik kunnen maken van de trein?

    Graag beantwoording op de kortst mogelijke termijn.