Hogere boetes loslo­pende honden


Indiendatum: 4 jun. 2021

Geachte voorzitter van de Provinciale Staten,

Overeenkomstig artikel 23, lid 1 en 2 van het Reglement van Orde stelt de fractie van de

Partij voor de Dieren de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten over mogelijke

maatregelen om wilde dieren te beschermen tegen loslopende honden.


In een bericht van RTL Nieuws van 1 juni jl. wordt beschreven dat er door Corona meer gewandeld wordt in natuurgebieden en dat de aanlijnplicht door hondeneigenaren vaker genegeerd wordt. Dit resulteert steeds vaker in aanvallen van honden op wilde dieren. Daarnaast schrikken wilde dieren van de loslopende honden, waardoor zij vluchten, de weg oversteken en vaker worden aangereden.[1] [2]

De Partij voor de Dieren wil graag weten:

  1. Heeft GS kennis genomen van bovenstaande artikelen?
  2. Heeft GS hier signalen over gehoord van de terreinbeheerders in de provincie Flevoland? Zo ja, wat is hierover bekend? Zo nee, kunt u dit uitvragen?
  3. Kan GS de boetes op loslopende honden (tijdelijk) verhogen om dit probleem tegen te gaan? En als GS niet bevoegd is, kan het dan met de bevoegde gemeentes om de tafel gaan zitten om dit aan te kaarten?
  4. Welke maatregelen zijn er nog meer mogelijk vanuit GS om wilde dieren te beschermen tegen loslopende honden, verstoringen door meer wandelaars en aanrijdingen?
  5. Kan GS hier een communicatiecampagne over starten, om de inwoners van de provincie te informeren over de negatieve gevolgen van het niet houden aan het losloopverbod in sommige gebieden?[1] https://www.tubantia.nl/hof-va...

[2] https://www.omroepflevoland.nl...