Niet (volledig) uitvoeren motie leidt tot dood zeearend


Indiendatum: 4 feb. 2022

Geachte voorzitter van de Provinciale Staten,

Overeenkomstig artikel 23, lid 1 en 2 van het Reglement van Orde stelt de fractie van de

Partij voor de Dieren de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten over het niet (volledig) uitvoeren van een aangenomen motie van de Partij voor de Dieren, D66 en Groenlinks van 30 juni 2021, over het vogelvriendelijk maken van windmolens, en de recente dood van een zeearend door een aanvlieging met een windmolen in Zeewolde.

Wij stellen de volgende vragen aan het college van GS:

  1. Bent u zich bewust van de dood van de zeearend door een aanvlieging met een windmolen?
  2. Wat vindt u daarvan?
  3. Hernieuwbare energie uit wind is van groot belang voor de energietransitie in Flevoland, maar dieren mogen hier niet het slachtoffer van worden. PS heeft dat met bovengenoemde motie ook onderschreven. Er zijn inmiddels voldoende mogelijkheden tot het nemen van maatregelen om windmolens vogelvriendelijk te maken, zoals een detectiesysteem met stop en/of zwarte wiek, zie ook het artikel van Omroep Flevoland. Bent u dat met de vragenstellers en een meerderheid van PS eens?
  4. In de aangenomen motie van de Partij voor de Dieren, D66 en Groenlinks van 30 juni 2021 is gevraagd om de mogelijkheden tot het vogelvriendelijker maken van windmolens te onderzoeken en terug te komen naar PS met de uitkomsten daarvan. Hiermee had wellicht deze noodlottige aanvaring voorkomen kunnen worden. Waarom is deze motie tot op heden nog niet uitgevoerd? En wanneer gaat u dit wel doen om deze vreselijke aanvaringen zo spoedig mogelijk tot het verleden te laten behoren?
  5. Wat gaat u op korte termijn doen om dergelijke noodlottige aanvaringen met vogels te voorkomen, zoals bijvoorbeeld het per direct inzetten van de bestaande beproefde methoden?

Jesse Luijendijk, Partij voor de Dieren Flevoland

Marc van Rooij, 50Plus Flevoland

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer