Flevoland faalt ten opzichte van haar eigen doel­stelling


Indiendatum: feb. 2022

Provincie Flevoland

T.a.v. Voorzitter van Provinciale Staten dhr. L. Verbeek

Onderwerp: Flevoland faalt ten opzichte van haar eigen doelstelling

Datum: 02 februari 2022


Geachte voorzitter van de Provinciale Staten,

Overeenkomstig artikel 23, lid 1 en 2 van het Reglement van Orde stelt de fractie van de

Partij voor de Dieren de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten over het niet behalen van de doelstelling ‘energieneutraal in 2030’.

Wij stellen de volgende vragen aan het college van GS:

  1. Bent u zich bewust van de aflevering van ‘Over Flevoland Gesproken’ waarin gedeputeerde Fackeldey sprak over de energiedoelstelling van de provincie? En kent u het bericht ‘Provincie haalt energiedoelstelling niet’ van Omroep Flevoland?
  2. In deze aflevering geeft de Gedeputeerde aan dat de provincie haar eigen energiedoelstelling, energieneutraal in 2030, niet gaat halen. Waarom gaat dit niet lukken?
  3. De doelstelling was eerder al afgeschaald. Voor lange tijd was Flevoland energieneutraal in 2020 (ex mobiliteit) het doel. Ondanks deze afschaling wordt de doelstelling wederom niet gehaald. Waarom is deze al eerder afgeschaald en wat zegt dat over de werkelijke prioriteit die het college hier aan geeft?
  4. De gedeputeerde geeft verder aan dat energieneutraal, ex. Mobiliteit, in 2023 wellicht nog wel gaat lukken: “De prognoses die we hebben laten zien dat dat rekenkundig misschien wel lukt." Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat we niks hebben aan papieren en rekenkundige werklijkheden en dat de focus zou moeten liggen op echte energiebesparing en duurzame opwekking? Zo nee, waarom niet?
  5. We halen de doelstellingen dus niet zonder extra energieverslurpende mega datacenters. Wat is de impact op de doelstellingen als deze er toch komt/komen? Raken de ambities dan niet totaal uit beeld en worden ze niet onhaalbaar? Zo zou er bijna een verdubbeling van het huidige gepland aantal windmolens nodig zijn. Daar lijkt geen ruimte en draagvlak meer voor in Flevoland. Hoe ziet GS dit voor zich?
  6. Regeren is vooruitzien. Met nog 8 jaar op de klok, zou GS nu meer en strengere maatregelen kunnen nemen om haar eigen doelstelling alsnog te halen. Waarom doet zij dit niet? Waarom gooit zij nu al, 8 jaar voor de deadline, de handdoek in de ring?
  7. Volgens Omroep Flevoland noemde de Gedeputeerde de doelstelling “de belangrijkste ambitie van het coalitieakkoord op het gebied van de energietransitie”. Wat zegt het over dat coalitieakkoord en de huidige regeerperiode van GS dat dit nu al is mislukt? Wat voor consequenties worden hieraan verbonden voor de coalitie en de betreffende Gedeputeerde?

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Interpellatievragen Datacenterdebat 26-01

Lees verder

Niet (volledig) uitvoeren motie leidt tot dood zeearend

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer