Motie Maak wind­molens vogel­vrien­delijk


30 juni 2021

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op: 30 juni 2021

Constaterende dat:

  • In de RES 1.0 ingezet wordt op veel extra hernieuwbare energie uit wind;
  • Uit onderzoek[1] blijkt dat bij windturbines uitgerust met een detectiesysteem het aantal botsingen door cameradetectie met meer dan 80% afneemt;
  • De combinatie van één zwarte wiek en een (camera-)detectiesysteem dat ervoor zorgt dat de wieken automatisch stoppen te draaien als er een grote vogel of vleermuis in de buurt komt, voor relatief weinig geld grote resultaten kan hebben op het gebied van dierenwelzijn;

Overwegende dat:

  • Hernieuwbare energie uit wind van groot belang is voor de energietransitie in Flevoland;
  • Dieren hier niet het slachtoffer van mogen worden;
X Verzoeken het college (dictum)

De mogelijkheden tot vogelvriendelijke windmolens te onderzoeken en terug te komen naar PS met een passend voorstel;

en gaan over tot de orde van de dag.[1] https://doi.org/10.1111/1365-2...


Status

Aangenomen

Voor

PVV, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, SP, 50PLUS, PvdD, D66, DENK, FvD

Tegen

VVD, JA21, CDA, SGP

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement datacenters op groene waterstof

Lees verder

Motie Biomassa past niet binnen RES 1.0

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer