Landingsbaan Lelystad Airport mogelijk te kort


Indiendatum: 20 sep. 2021

Provincie Flevoland

T.a.v. Voorzitter van Provinciale Staten dhr. L. Verbeek

Onderwerp: Landingsbaan Lelystad Airport mogelijk te kort

Datum: 20 september 2021


Geachte voorzitter van de Provinciale Staten,

Overeenkomstig artikel 23, lid 1 en 2 van het Reglement van Orde stelt de fractie van de

Partij voor de Dieren de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten over de landingsbaan van Lelystad Airport.

Lelystad Airport is geschikt gemaakt voor vakantievluchten om zo luchthaven Schiphol te ontlasten. Ook de start- en landingsbaan zijn verlengd, zodat grotere toestellen er kunnen landen. Uit een artikel in de Stentor blijkt nu dat de landingsbaan wellicht te kort is voor het vliegverkeer dat het gaat gebruiken. De landingsbaan heeft de benodigde 2700 meter lengte, maar er ontbreekt aan de voor- en achterkant een veiligheidsstrook van 300 meter voor noodgevallen. Dit maakt de baan effectief ‘slechts‘ 2100 meter.

Daarom stel ik de volgende vragen aan het college van GS:

  1. Heeft GS kennis genomen van bovenstaande artikel en het ingediende handhavingsverzoek bij de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport (ILT) van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat?
  2. Hoe lang was GS al op de hoogte van deze situatie? En waarom is PS hier niet (veel eerder) over geïnformeerd?
  3. Is GS in gesprek met de Schiphol Group en andere belanghebbenden, over of zij op de hoogte waren van deze mogelijke fout in het ontwerp van de landingsbaan? Zo nee, waarom niet?
  4. Kan GS rapporteren over de gesprekken met betrekking tot deze mogelijke fout in het ontwerp van de landingsbaan?
  5. Kan GS inzicht verkrijgen in hoelang de Schiphol Group al op de hoogte was van deze mogelijke te korte landingsbaan?
  6. Vindt GS het verantwoord om de veiligheid van de passagiers en de inwoners van Flevoland op het spel te zetten met een landingsbaan die niet aan de internationale veiligheidseisen voldoet? Zo ja, waarom?
  7. Kan GS inzicht bieden in de mogelijke scenario’s als het handhavingsverzoek wordt ingewilligd en wordt geconstateerd dat er geen veiligheidsstrook is, aangezien een verdere uitbreiding van de landingsbaan fysiek niet mogelijk is?
  8. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat ook als het handhavingsverzoek niet wordt ingewilligd, er hier sprake is van een ongewenste en onveilige situatie? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat gaat GS hier aan doen?
  9. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat dit creatief omgaan met regels en cijfers om te voldoen aan de wensen van de industrie (in dit geval Schiphol Group/Lelystad Airport) in het beeld past van dat deze luchthaven boven de regels lijkt te staan die gelden voor andere sectoren, waaronder de landbouw? Een ander voorbeeld in deze lijn is het recente gesjoemel met stikstofcijfers[1] en de legalisering van de PAS-melding? Zo nee, waarom niet?
  10. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat dit soort zaken niet bijdragen aan een positieve beeldvorming rond de mogelijke nieuwe luchthaven in het bijzonder en het vertrouwen in de overheid in het algemeen? Zo ja, wat gaat u er aan doen om dit vertrouwen te herwinnen? Zo nee, waarom niet?


Sylvia Kers, Partij voor de Dieren Flevoland


[1] https://www.omroepflevoland.nl...

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Extra opvangplaatsen vluchtelingen Afghanistan

Lees verder

Weer dode vissen in de Oostvaardersplassen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer