Weer dode vissen in de Oost­vaar­ders­plassen


Indiendatum: 21 sep. 2021

Provincie Flevoland

T.a.v. Voorzitter van Provinciale Staten dhr. L. Verbeek

Onderwerp: Weer dode vissen in Oostvaardersplassen

Datum: 20 september 2021

Geachte voorzitter van de Provinciale Staten,

Overeenkomstig artikel 23, lid 1 en 2 van het Reglement van Orde stelt de fractie van de

Partij voor de Dieren de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten over de dode vissen in Oostvaardersplassen.

Afgelopen week zijn er weer veel dode vissen gevonden in de Oostvaardersplassen.[1] Dit roept associaties op met de massale vissterfte in 2019.[2]

Daarom stel ik de volgende vragen aan het college van GS:

 1. Is GS op de hoogte gesteld door Staatsbosbeheer over de recente vissterfte?
 2. Zo ja, vanaf welke datum wist GS hierover? Zo nee, waarom is GS hier niet van op de hoogte gesteld?
 3. Om hoeveel vissen gaat het?
 4. Wat is de oorzaak van deze vissensterfte? Heeft dit te maken met de moerasreset? Zo nee, waarom niet?
 5. Heeft deze vissensterfte invloed op de waterkwaliteit? Zijn hiervoor monsters genomen? Zo nee, waarom niet?
 6. Wat gaat Staatsbosbeheer doen om meer vissensterfte de komende tijd te voorkomen? Bij de beantwoording van vragen uit 2019 werd bijvoorbeeld gesproken over preventieve beheersmaatregelen als het afvissen van de vissen en deze uitzetten in het Markermeer, welke beheersmaatregelen worden nu overwogen en waar hangen deze vanaf?
 7. In 2019 zijn minstens 60.000 vissen, ondanks expliciete waarschuwingen en signalen vooraf, op een vreselijke wijze, o.a. gestikt door zuurstofgebrek, gestorven.
  a) Er lijken nu weer grote aantallen vissen te zijn gestorven. Hoe kan dat en waarom heeft GS dit niet kunnen voorkomen?
  b)Waarom heeft GS geen of onvoldoende lessen getrokken uit de eerdere dramatische massale vissterfte?
  c) Welke lessen trekt het college nu wel?

Jesse Luijendijk, Partij voor de Dieren Flevoland


[1] https://twitter.com/EnAnnemieke/status/1439848699920883712 https://twitter.com/DeJongAlbert/status/1437304318412136454

[2] https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/187161/besluiteloosheid-leidde-tot-massale-vissterfte-oostvaardersplassen

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Landingsbaan Lelystad Airport mogelijk te kort

Lees verder

Vergunning vuurwerkshow Almere

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer