Opvang van in het wild levende dieren


Opvang van gewonde dieren is een maat­schap­pe­lijke taak

Zowel in stedelijk als in landelijk gebied kunnen in het wild levende dieren gewond raken – vaak door toedoen van mensen. De opvang van gewonde dieren is een maatschappelijke taak. In de praktijk laat de overheid het echter geregeld afweten. Zo worden er in de Nederlandse vogelasielen jaarlijks ruim honderdduizend gewonde en zieke vogels opgenomen. Deze asielen zijn vrijwel allemaal financieel noodlijdend.

De Partij voor de Dieren wil dat de provincie de zorg en opvang van gewonde en hulpbehoevende in het wild levende dieren goed organiseert en begroot, zodat de zorg die nodig is ook gegarandeerd kan worden door dierenambulances, dierenartsen en opvangcentra.

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer

Gerelateerd

Moties Vragen