Provincie blijft wegkijken van dierenleed in huive­ring­wek­kende kippenstal


14 november 2018

Lelystad, 14 november 2018 – De Partij voor de Dieren werd vandaag verboden om beelden van een horror-kippenstal te vertonen tijdens de Provinciale Statenvergadering. Een meerderheid van andere partijen nam in besloten kring dit besluit. De video waarop te zien is hoe zieke, gewonde kippen tussen dode soortgenoten in een smerige kooi een verschrikkelijk leven leiden werd in oktober 2018 gemaakt in het Flevolandse Tollebeek door Animal Rights Nederland. Ook bij het stellen van mondelinge vragen over de beelden aan het college van Gedeputeerde Staten werd door verschillende partijen gepoogd de Partij voor de Dieren de mond te snoeren.

Vorige week organiseerde de Statenfractie van de Partij voor de Dieren een hoorzitting over dierenwelzijn in de Flevolandse intensieve veehouderij. De beelden van de kippenstal werden daar vertoond en toegelicht door Erwin Vermeulen van Animal Rights. Helaas was daar geen enkel Statenlid van andere partijen aanwezig. Om de beelden toch onder de aandacht te brengen van de provincie wilde de Partij voor de Dieren de beelden vertonen tijdens de Statenvergadering vandaag. Vlak voor de vergadering werd dit echter in besloten kring verboden door een meerderheid van de andere partijen.

Desalniettemin stelde fractievoorzitter Leonie Vestering van de Partij voor de Dieren mondelinge vragen aan het college van Gedeputeerde Staten over het toezicht op de betreffende kippenstal en de intensieve veehouderij in het geheel. Tijdens de toelichting van deze mondelinge vragen werd door het CDA ook nog gepoogd de Partij voor de Dieren het woord te ontnemen. Zelfs het geven van een mondelinge beschrijving van de beelden ging een aantal partijen te ver. Geen moeite werd onverlet gelaten om de Partij voor de Dieren de mond te snoeren over de ellende waarin deze dieren leven.

De verantwoordelijke CDA-gedeputeerde gaf aan beperkt kennis genomen te hebben van de beelden en wilde geen oordeel vellen over de beelden. Uit beantwoording van de mondelinge vragen en eerder gestelde technische vragen kunnen we concluderen dat gemeenten veehouderijen maar één keer in de vier jaar controleren op milieueffecten, gezondheidsrisico’s voor de omgeving, uitstoot van fijnstof, functioneren van luchtwassers en overlast van geur voor de omgeving. Wat de Partij voor de Dieren betreft is dit taakverwaarlozing door de gemeenten en zodoende hebben we de gedeputeerde verzocht om de gemeenten hierop aan te spreken en beter te controleren.

Verder blijkt dat de provincie geen beeld heeft van hoe het gesteld is met het dierenwelzijn in de intensieve veehouderij in Flevoland. De provincie heeft geen idee hoeveel controles de NVWA uitvoert en met welke frequentie de horrorstal gecontroleerd wordt op dierenwelzijn. Na vandaag blijkt wederom dat een grote meerderheid van de partijen wegkijkt als het gaat om dierenleed in de intensieve veehouderij. In samenwerking met organisaties als Animal Rights blijven wij strijden tegen het leed dat deze dieren wordt aangedaan. Geen enkel levend wezen zou zo behandeld en genegeerd mogen worden.

Gerelateerd nieuws

Geen belangstelling van Statenleden voor hoorzitting over dierenwelzijn

Lelystad, 6 november 2018 – Dinsdagavond organiseerde de Statenfractie van de Partij voor de Dieren een hoorzitting over dier...

Lees verder

Zwarte dag voor grote grazers na uitspraak rechter Oostvaardersplassen

De Partij voor de Dieren vindt het een zwarte dag nu de rechter in een voorlopige voorziening heeft uitgesproken dat 1830 gez...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Nieuws