Jacht op knob­bel­zwanen onterecht toege­staan


11 mei 2016

Eind maart maakte de provincie Flevoland bekend dat ze een ontheffing heeft verleend voor het jagen op knobbelzwanen om belangrijke schade te voorkomen. Het blijkt echter uit de aanvraag dat er geen relevante schade is geweest. De Partij voor de Dieren vraagt de provincie dan ook om de ontheffing in te trekken.

Dat de ontheffing voor de Noordoostpolder is verleend, moet per abuis zijn gebeurd, want daar is geen schade geregistreerd. Maar ook de vier in de aanvraag genoemde schademeldingen zijn geen goede onderbouwing van de ontheffing. Ze vallen ver buiten het gebied waar de zwanen structureel worden weggejaagd –iets dat volgens de wet wel moet gebeuren voor tot doding wordt overgegaan-, de schade is veroorzaakt door andere dieren of het bedrag dat aan de boer werd uitgekeerd was €0,-.

Maar belangrijker nog: de schademeldingen zijn verouderd. Het laatste geregistreerde schadegeval was ruim twee jaar geleden, in april 2014. Daarna hebben knobbelzwanen in Flevoland geen schade meer veroorzaakt. “En dat terwijl het sinds maart 2015 verboden was om knobbelzwanen te doden,” aldus Leonie Vestering, Statenlid Partij voor de Dieren, ”We kunnen de conclusie trekken dat de wegjaagacties juist erg goed werken en de zwanen niet gedood hoeven te worden.”

Ook zijn er vragen gesteld over het onprofessionele handelen van de stichting Faunabeheereenheid Flevoland, aanvrager van de ontheffing. In 2014 werd al een ontheffing ingetrokken en nu worden dezelfde fouten opnieuw gemaakt. Woorden als “vanuit de hele provincie komen klachten over schade” en “grote hoeveelheden percelen” beschrijven feitelijk maar vier vergezochte schades en zetten zo Gedeputeerde Staten op het verkeerde been. “We weten dat de FBE graag wil schieten, maar ook zij moeten respectvol omgaan met de dieren om ons heen,” aldus Vestering, “De wet vereist een zorgvuldige afweging en dat is dit duidelijk niet.”

De Partij voor de Dieren heeft de schriftelijke vragen ingediend samen met GroenLinks. Met de verleende ontheffing zou de Faunabeheereenheid tot eind 2018 elke dag 2 zwanen per perceel mogen doden.

Gerelateerd nieuws

Onderzoek ‘De echte prijs van melk’ overhandigd aan de Commissaris van de Koning

Door middel van een korte quiz overhandigde Statenlid Leonie Vestering vandaag het onderzoek ‘De echte prijs van melk’ aan de...

Lees verder

Perspectiefnota 2016-2020

Op 1 juni 2016 stond de Perspectiefnota op de agenda van Provinciale Staten. Dit is altijd weer een belangrijk moment, omdat ...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Nieuws