Perspec­tiefnota 2016-2020


1 juni 2016

Op 1 juni 2016 stond de Perspectiefnota op de agenda van Provinciale Staten. Dit is altijd weer een belangrijk moment, omdat de onderwerpen voor de komende jaren worden besproken. De Partij voor de Dieren heeft 2 moties ingediend. Zowel de moties als de bijdrage van Statenlid Leonie Vestering zijn hier te lezen:

Bijdrage Leonie Vestering

Motie Stimulering innovatie eiwittransitie

Motie zorgvuldige beoordeling ontheffingsaanvraag afschot dieren

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Nieuws