Geen antwoord op monde­linge vragen Partij voor de Dieren over Oost­vaar­ders­plassen


Gede­pu­teerde Hofstra beant­woordde alleen de monde­linge vragen van de Partij voor de Dieren niet

26 september 2018

Lelystad, 26 september 2018 – Woensdag besprak de commissie Duurzaamheid verschillende rapporten in het kader van de voorgenomen ‘reset’ van de grote grazers in de Oostvaardersplassen. De Partij voor de Dieren verzette zich hevig tegen het voorgenomen afschot van meer dan 1000 gezonde edelherten en hun jongen. Alleen de mondelinge vragen van de Partij voor de Dieren aan gedeputeerde Hofstra over onder andere het dierenwelzijn en de opdrachtbrief aan Staatsbosbeheer werden niet beantwoord.

Hoewel de gedeputeerde aangaf dat alle vragen nog schriftelijk worden beantwoord, werd de Partij voor de Dieren hiermee uitgesloten van het debat. De Partij voor de Dieren vindt het onacceptabel dat tijdens een bespreking van het ingrijpende besluit om grote aantallen edelherten en hun jongen af te schieten vragen over dierenwelzijn niet worden beantwoord. Ook vragen die vorige week al door de Partij voor de Dieren werden gesteld zijn niet beantwoord. Op welke momenten wordt er afgeschoten? Hoe wordt ervoor gezorgd dat de sociale structuren binnen de populatie edelherten zo min mogelijk worden aangetast? En hoe kan worden voorkomen dat jongen zonder moeder achterblijven in de Oostvaardersplassen? Slechts een greep uit de belangrijke vragen waar de gedeputeerde als verantwoordelijke voor het dierenwelzijn in de Oostvaardersplassen antwoord op zou moeten kunnen geven. De Partij voor de Dieren concludeert dat dierenwelzijnsaspecten niet goed zijn overwogen in de beslissing om gezonde dieren af te schieten. Alle vragen zijn verstuurd naar het college en zijn hier te vinden.

Het voorgenomen afschot begint naar verwachting vanaf eind oktober, na de bronstijd. Uit de besproken rapporten concludeert het college van Gedeputeerde Staten dat er niets anders op zit dan de edelherten af te schieten, onder het mom van ‘dierenwelzijn’. De Partij voor de Dieren is het hier faliekant mee oneens en zal alles doen wat nodig is om dit te voorkomen. De dieren hebben bescherming, beschutting en ruimte nodig, in plaats van de kogel. Goed nieuws: dierenbeschermers stappen naar de rechter om dit barbaarse plan te vernietigen. Op korte termijn wordt hierover een rechtszaak verwacht.

Bijlage:

- Mondelinge vragen over afschot edelherten en uitplaatsing Konikpaarden in de Oostvaardersplassen

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

WOB-verzoek over afschot gezonde dieren in Oostvaardersplassen

Lelystad, 10 september 2018 – Fractievoorzitter Leonie Vestering van de Partij voor de Dieren Flevoland heeft een WOB-verzoek...

Lees verder

Leonie Vestering onthult regenboogbank bij provinciehuis

Lelystad, 8 oktober 2018 – Leonie Vestering, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Provinciale Staten Flevoland, ...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Nieuws