Gede­pu­teerde Staten onzorg­vuldig


6 oktober 2017

Afgelopen woensdag heeft de Partij voor de Dieren Flevoland de beantwoording van de vragen over de kraaien- en kauwenontheffing én de vragen over de vossenontheffing ontvangen. De zeer kritische vragen zijn grotendeels ontwijkend beantwoord door Gedeputeerde Staten. Echte knelpunten worden zorgvuldig vermeden en problemen in de beslissingen over het leven van vele dieren worden niet aangepakt, laat staan opgelost. Wel bewijzen ook deze vragen wederom wat de Partij voor de Dieren al jaar en dag zegt: het werk van GS moet zorgvuldiger.

Door de onzorgvuldigheid waarmee GS te werk gaat in het verlenen van ontheffingen voor het doden van dieren als vossen, kraaien, kauwen, knobbelzwanen en ganzen worden de weinige rechten die deze in het wild levende dieren nog hebben ondermijnd. Het leven van vele dieren staat hierdoor op het spel. De Partij voor de Dieren blijft GS wijzen op de gemaakte fouten en blijft herhalen dat GS structureel haar zorgvuldigheid moet verbeteren, hoe zeer GS ook blijft ontkennen.

De Partij voor de Dieren voelt zich gesteund door verschillende uitspraken van de rechter en de Commissie Bezwaar en Beroep. Zo moest GS de ontheffing om op knobbelzwanen te mogen schieten intrekken en vernietigde de rechter al enkele andere ontheffingen voor de jacht. “Deze antwoorden gaan wat ons betreft bovenop de stapel met slordigheden van Gedeputeerde Staten,” aldus Leonie Vestering van de Partij voor de Dieren.

De antwoorden zijn meestal een reactie op andere vragen dan die gesteld zijn. Zo heeft GS een vraag over het breken van de nek van kraaien en kauwen gelezen alsof de vraag over vangkooien gaat. Vragen over 2016 worden beantwoord met de -al bekende- gegevens uit 2017. Ook lijkt GS deze dieren vogelvrij te verklaren omdat ze op de landelijke vrijstellingslijst staan, waarbij de bescherming die de diersoorten wel nog kennen over het hoofd wordt gezien. “Uiteraard hebben ook deze dieren recht op bescherming volgens de wet. Anders hoefde er natuurlijk geen ontheffing aangevraagd te worden.” aldus Vestering.

Gedeputeerde Staten geeft aan niet bereid te zijn de ontheffingen in te trekken. Er lopen wel nog juridische procedures. De Partij voor de Dieren kijkt vol vertrouwen uit naar de uitspraken.

De (antwoorden op de) vragen over de ontheffing om met geweer en kunstlicht 's nacht op vossen te schieten zijn hier te lezen.

De (antwoorden op de) vragen over de ontheffing voor het gebruik van vangkooien, lokvogels en het breken van de nek als dodingsmethode bij kraaien en kauwen zijn hier te lezen.

Gerelateerd nieuws

PvdD stelt vragen over illegale jacht op ganzen in Flevoland

Onlangs werd bekend dat er illegaal is gejaagd op grauwe ganzen in Flevoland. De Partij voor de Dieren vindt het onacceptabel...

Lees verder

Beleidsmedewerker gezocht (8 uur)

Vacature beleidsmedewerker (8 uur) Partij voor de Dieren Provincie Flevoland zoekt een beleidsmedewerker voor ongeveer 8 uur...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Nieuws