Motie vreemd: Opzeggen vertrouwen gede­pu­teerde Harold Hofstra


19 december 2018

Motie vreemd aan de orde van de dag
Onderwerp:
Opzeggen vertrouwen gedeputeerde Harold Hofstra
Agendapunt: 9

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op 19 december 2018

Constaterende dat:

  • Gedeputeerde Staten volgens de Provinciewet een informatieplicht heeft aan Statenleden;
  • Gedeputeerde Hofstra in de commissie Duurzaamheid van 5 september 2018 ontwijkend reageerde en geen antwoord gaf op herhaaldelijke vragen namens de Partij voor de Dieren betreffende het wel of niet voornemens zijn tot starten met afschot van edelherten in de Oostvaardersplassen in de daarop volgende week;
  • Gedeputeerde Hofstra voor de camera van Omroep Flevoland en op social media deze bewering afdeed als een 'gerucht';
  • Volgens documenten uit het WOB-verzoek van Statenlid Leonie Vestering blijkt dat wel degelijk de ambtelijke voorbereidingen waren getroffen tot het verlenen van een opdracht aan Staatsbosbeheer op 11 september 2018 en om diezelfde week over te gaan tot afschot, en dit tevens zo was afgestemd met Staatsbosbeheer, de politie en de gemeente Lelystad;

Overwegende dat:

  • Het onacceptabel is dat een Gedeputeerde geen juiste inlichtingen verstrekt aan Statenleden wanneer zij hierom vragen;
  • Het willens en wetens afdoen van een juiste bewering van een Statenlid als zijnde 'een gerucht' een vorm van misleiding is;
  • Hierdoor de positie van Statenleden in het geding komt;

Spreken uit:

  • Het vertrouwen in gedeputeerde Hofstra op te zeggen;
  • Verzoeken gedeputeerde Hofstra onmiddellijk (schriftelijk) zijn ontslag aan te bieden aan PS

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: Leonie Vestering, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GroenLinks

Tegen

PvdA, CU, 50PLUS, D66, SP, VVD, CDA, SGP, PVV, Senioren+Flevoland

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer