Nood­toe­stand voor het klimaat


18 september 2019

Onderwerp motie: Noodtoestand voor het klimaat

Agendapunt: 8a

Onderwerp Statenvoorstel: Startnotitie Regionale Energie Strategie Flevoland (RES Flevoland)

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op: 18 september 2019

Constaterende dat:

 • De klimaatcrisis een grote bedreiging vormt voor het leven op aarde;
 • Wereldwijd diverse landen en steden inmiddels de klimaatnoodtoestand hebben uitgeroepen;

Overwegende dat:

 • Het uitroepen van de klimaatnoodtoestand een sterke erkenning is van de gezamenlijke opdracht om maximale inspanning te leveren om de opwarming van de aarde zoveel als mogelijk te beperken;

  Dragen het college op

  • Namens de provincie Flevoland de noodtoestand voor het klimaat uit te roepen;

  en gaan over tot de orde van de dag.

  Naam initiatiefnemer: L. Vestering, Partij voor de Dieren Flevoland


  Status

  Verworpen

  Voor

  D66, GroenLinks, PvdD

  Tegen

  CDA, 50PLUS, ChristenUnie, DENK, PvdA, PVV, SGP, SP, VVD

  Help mee aan een betere wereld

      Doe mee Doneer