Nood­toe­stand voor het klimaat


18 september 2019

Onderwerp motie: Noodtoestand voor het klimaat

Agendapunt: 8a

Onderwerp Statenvoorstel: Startnotitie Regionale Energie Strategie Flevoland (RES Flevoland)

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op: 18 september 2019

Constaterende dat:

 • De klimaatcrisis een grote bedreiging vormt voor het leven op aarde;
 • Wereldwijd diverse landen en steden inmiddels de klimaatnoodtoestand hebben uitgeroepen;

Overwegende dat:

 • Het uitroepen van de klimaatnoodtoestand een sterke erkenning is van de gezamenlijke opdracht om maximale inspanning te leveren om de opwarming van de aarde zoveel als mogelijk te beperken;

  Dragen het college op

  • Namens de provincie Flevoland de noodtoestand voor het klimaat uit te roepen;

  en gaan over tot de orde van de dag.

  Naam initiatiefnemer: L. Vestering, Partij voor de Dieren Flevoland


  Status

  Verworpen

  Voor

  D66, GroenLinks, PvdD

  Tegen

  CDA, 50PLUS, ChristenUnie, DENK, PvdA, PVV, SGP, SP, VVD

  Lees onze andere moties

  Schaduw voor de gehouden konikpaarden in de Oostvaardersplassen

  Lees verder

  Klimaatparagraaf in Statenvoorstellen

  Lees verder

  Help mee aan een betere wereld

      Doe mee Doneer