Percentage indexering opcenten motor­rij­tui­gen­be­lasting


Zesde wijziging veror­dening op de heffing van opcenten op de hoofdsom van de motor­rij­tui­gen­be­lasting Flevoland

11 november 2020

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op 11 november 2020

Wijzigen ontwerpbesluit


x De tekst van beslispunt(en), zijnde

1. De zesde wijziging van de Verordening op de heffing van opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting Flevoland vast te stellen, waarbij het tarief als genoemd in artikel 2 met ingang van 1 januari 2021 wordt gewijzigd van 80,6 opcenten in 81,4 opcenten.

x te vervangen door

1. De zesde wijziging van de Verordening op de heffing van opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting Flevoland vast te stellen, waarbij het tarief als genoemd in artikel 2 met ingang van 1 januari 2021 wordt gewijzigd van 80,6 opcenten in 81,7 opcenten.

Toelichting

Uit te gaan van een indexering van het belastingtarief met 1,4%, gelijk aan de verwachte gemiddelde inflatie over 2020 en 2021.

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Geen extra investeringen in Lelystad Airport

Lees verder

Geen extra geld voor jacht

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer