Geen extra inves­te­ringen in Lelystad Airport


Motie Najaarsnota 2020

11 november 2020

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op: 11 november 2020

Constaterende dat:

  • de uitbreiding van Lelystad Airport nu al meer dan 214 miljoen euro heeft gekost; 14 miljoen meer dan vooraf werd verwacht. Aangezien er voorlopig nog geen zicht is op een daadwerkelijke opening en nog niet alles gereed is, zal het uiteindelijke totaalbedrag alleen maar blijven oplopen;
  • de provincie Flevoland van die 214 miljoen 18.176.000 euro voor haar rekening genomen heeft;
  • de stikstofcrisis, biodiversiteitscrisis en de klimaatcrisis alleen maar toenemen;
  • de uitbreiding van de luchtvaart en luchthavens hier sterk aan bijdraagt.

Overwegende dat:

  • de ontwikkeling van een nieuw vliegveld op geen enkele manier de duurzaamheidsdoelstellingen van de provincie Flevoland ten goede kan komen;
  • naarmate de klimaatcrisis verergert de kans steeds kleiner wordt dat Lelystad Airport daadwerkelijk open zal kunnen gaan;
  • de potentiële stikstofruimte door het niet openen van Lelystad Airport hard nodig is om andere ontwikkelingen, zoals de aanpak van woningnood, mogelijk te maken;
  • ieder niet uitgestoten stikstofdeeltje is er één op weg naar het voor mens en dier zeer noodzakelijke natuur- en biodiversiteitsherstel.

Het uitermate onverstandig en niet aan de bevolking van nu en toekomstige generaties te verantwoorden is, om nog meer dan de al 18.176.000 euro door de Provincie Flevoland besteedde euro’s uit te geven aan deze uitzichtloze ontwikkeling;

□ Verzoeken het college / □ Dragen het college op / X Spreken uit

  • dat het resterende budget voor Lelystad Airport alleen aangewend wordt voor het opstellen van een exit-strategie en het terugdraaien en afwikkelen van de uitbreiding van Lelystad Airport en niet voor investeringen ten behoeve van de uitbreiding van Lelystad Airport;
  • het beschikbaar gekomen bedrag door het niet ophogen van de proceskosten en het eventuele resterende budget aangewend wordt voor echt duurzame investeringen, zoals een snelle spoorlijn naar het Noorden (de Lelylijn);

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Geen aanvulling luchthavenfonds

Lees verder

Percentage indexering opcenten motorrijtuigenbelasting

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer