Geen extra geld voor jacht


Amen­dement Najaarsnota 2020

11 november 2020

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op 11 november 2020

Beslispunt 3, 'Subsidie Fauna Beheer Eenheid' te laten vervallen

en gaan over tot de orde van de dag.
Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer