Amen­dement N50 met hoog­waardige OV-verbinding


26 oktober 2022

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op: 26 oktober 2022

Constaterende dat:

  • De N50 is aangemerkt als een zeer gevaarlijk knelpunt door PS en GS;
  • Het past binnen de beleidskaders van de Provincie om in te zetten op hoogwaardige OV-verbindingen;
  • Het momenteel ontbreekt aan een hoogwaardige rechtstreekse OV-verbinding tussen Emmeloord en Zwolle.

Overwegende dat:

  • Een rechtstreekse HOV-verbinding tussen Emmeloord en Zwolle de afhankelijkheid van autogebruik in zowel de Noordoostpolder als Zwolle kan helpen verminderen wat uiteindelijk het klimaat ten goede komt;
  • Een hoogwaardige verbinding een boost kan geven aan de Noordoostpolder.

Wijzigen ontwerpbesluit (dictum)

X De tekst van beslispunt(en), zijnde

3. De volgende opvatting ten aanzien van de verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle te onderschrijven en mee te geven aan de Regio Zwolle: De schakelfunctie van de provincie Flevoland en het belang van de N50/N307/A6 dienen een plek te krijgen in de verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle.

X te vervangen door

3. De volgende opvattingen ten aanzien van de verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle te onderschrijven en mee te geven aan de Regio Zwolle: De schakelfunctie van de provincie Flevoland en het belang van de N50/N307/A6 dienen een plek te krijgen in de verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle. Tevens dient het belang van een hoogwaardige HOV- verbinding tussen de Noordoostpolder en Zwolle voor reizen vanuit Noordelijk Flevoland een plek te krijgen.

□ Beslispunt(en)

□ te laten vervallen

□ Het (de) navolgende beslispunt(en) toe te voegen

Toelichting:

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: S.Kers (PvdD)Handtekening initiatiefnemer:


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement Vergoeding statenacademies en werkbezoeken

Lees verder

Motie Geen economisch belang Lelystad Airport

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer