Motie Geen econo­misch belang Lelystad Airport


26 oktober 2022

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op: 26 oktober 2022

Constaterende dat:

  • Het college de opening van Lelystad Airport wederom een belangrijke stimulans noemt voor de economische ontwikkeling van de regio;

Overwegende dat:

  • De luchtvaart vaak ten onrechte als het motorblok van de economie wordt gezien[1][2];
  • Huizenprijzen in een grote straal rondom het beoogde vliegveld massaal zullen dalen vanwege de (geluids)overlast veroorzaakt door Lelystad Airport en dit vervolgens zal leiden tot schadeclaims van tussen de 126 miljoen en 1 miljard euro;[3]
  • Uit onderzoek blijkt dat Lelystad Airport nooit winstgevend zal zijn en per jaar tussen de 5 en 10 miljoen euro aan belastinggeld nodig zal hebben om ‘in de lucht te blijven’;[4]
  • Het niet openen van Lelystad Airport daarom in feite economisch gunstiger is dan wel;[5]
  • Dit nog buiten beschouwing laat de impact die een stikstof- en fijnstofbom als Lelystad Airport zou hebben op de wijde omgeving;
  • Met de huidige opgave in het landelijk gebied het niet uit te leggen is dat Lelystad Airport alsnog zal gaan openen;
  • De gemeente Zeewolde onlangs met vergelijkbare overwegingen een motie heeft aangenomen die uitspreekt dat de opening van Lelystad Airport een ongewenste (economische) ontwikkeling is;

X Verzoeken het college (dictum)

  • Per direct in alle beleidsafwegingen, -brieven en -kaders uit te gaan van een streep door de opening van Lelystad Airport en dientengevolge de opmerking in de reactie ten aanzien van Lelystad Airport in te trekken.

en gaan over tot de orde van de dag.


[1] Vlag, volkslied, vliegveld – De Groene Amsterdammer

[2] Moet de luchtvaart groeien om onze welvaart te behouden? - CE Delft

[3] Opening Lelystad Airport zal leiden tot talloze claims als gevolg van aanzienlijke waardedaling woningen – SATL – Lelystad (satl-lelystad.nl)

[4] Risico’s – SATL – Lelystad (satl-lelystad.nl)

[5] Second opinion MKBA wijst uit: De Nederlandse economie is beter af zónder Lelystad Airport – SATL – Lelystad (satl-lelystad.nl)


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement N50 met hoogwaardige OV-verbinding

Lees verder

Motie Geen Datacenters van 50 MW of meer

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer