Motie Weer (g)een aanrijding


9 november 2022

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op: 09-11-2022

Constaterende dat:

 • In het afgelopen jaar in Flevoland alleen al 520 reeën zijn aangereden
 • Dit nog buiten beschouwing laat het aantal van andere diersoorten dat regelmatig wordt aangereden door wegverkeer;
 • Er dus gemiddeld elke dag minimaal één aanrijding met een ree plaatsvindt en ook aanrijdingen met andere diersoorten;
 • Er inmiddels meerdere bewezen diervriendelijke methodes zijn om wildaanrijdingen te voorkomen, waaronder afrastering, ecoducten en grotere faunatunnels;
 • Ook de boswachters van Staatsbosbeheer graag zouden zien dat bij grote infrastructurele projecten gelijk voorzieningen voor wildbescherming en wildoversteek worden meegenomen, en deze ook geregeld zelf aanvragen[1]
 • Deze aanvragen vaak met als reden (voorwendsel) een gebrek aan financiële middelen worden afgewezen;
 • · Dit bijvoorbeeld aan de hand is bij het project N307 Kampen – Roggebot – Dronten

Overwegende dat:

 • De impact van een aanrijding altijd groot is: zowel voor mens als dier;
 • De aanrijdingen met in vrijheid levende dieren nog altijd toenemen.
 • De provincie Flevoland een verantwoordelijkheid heeft om de veiligheid van mens en dier op en rondom provinciale wegen te waarborgen;
 • Het belangrijk is dat signalen en aanvragen van boswachters ten aanzien van de bescherming van de in vrijheid levende dieren serieus genomen worden;
 • Het belangrijk is dat in de ontwerpfase van grote infrastructurele projecten de veiligheid van de in vrijheid levende dieren een plaats krijgt;

X Dragen het college op (dictum)

 • Bij toekomstige infrastructurele aanpassingen standaard in de ontwerpfase voorzieningen op te nemen ter preventie van aanrijdingen met in vrijheid levende dieren;
 • Ter zake van het project Kampen – Roggebot – Dronten deze preventie alsnog mee te nemen zoals voorgesteld en aangevraagd door Staatsbosbeheer;
 • De dekking van de benodigde kosten ten laste te brengen van het ongeoormerkte deel van de brede bestemmingsreserve (BBR)

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: S.Kers (PvdD)


[1] Omroep Flevoland - Nieuws - Staatsbosbeheer wil grotere faunatunnels om aanrijdingen te voorkomen


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Provinciaal Plan Houtstook

Lees verder

Motie Vliegtuigen die uitstoten of veehouders massaal uitkopen?

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer