Geen afschot van gezonde dieren in de Oost­vaar­ders­plassen (amen­dement)


11 juli 2018

Amendement nr.: B
Onderwerp: Geen afschot van gezonde dieren in de Oostvaardersplassen
Agendapunt: 8a
Onderwerp Statenvoorstel: Beleidskader beheer Oostvaardersplassen
Nummer Statenvoorstel: 2236780

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op 11 juli 2018

Wijzigen ontwerpbesluit

Het (de) navolgende beslispunt(en) toe te voegen

'Het doden van dieren is een uiterst middel dat alleen acceptabel is wanneer het dier onnodig en ondraaglijk lijdt of omdat het dier gevaarlijk is of bedreigend is voor de volksgezondheid en openbare veiligheid en doden de enige effectieve weg is. Afschot van gezonde dieren in de Oostvaardersplassen wordt niet toegestaan.'

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: Leonie Vestering, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GroenLinks, PVV

Tegen

PvdA, CU, 50PLUS, D66, SP, VVD, CDA, SGP, Senioren+Flevoland

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer