MC IJssel­meer­zie­ken­huizen


25 oktober 2018

Motie nr.: 1
Onderwerp: MC IJsselmeerziekenhuizen
Agendapunt: 3
Onderwerp Statenvoorstel: nvt
Nummer Statenvoorstel: nvt

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op 25 oktober 2018

Constaterende dat:

 • In de afgelopen dagen intensief bestuurlijk overleg heeft plaatsgevonden om sluiting van de MC IJsselmeerziekenhuizen te voorkomen;
 • De rechtbank Midden-Nederland vandaag het faillissement heeft uitgesproken van de MC IJsselmeerziekenhuizen, waar het MC Zuiderzee, het MC Emmeloord, het MC Dronten en ook verloskundigenpraktijk De Kreek onder vallen;
 • Er sprake is van een acute crisissituatie.

Overwegende dat:

 • De continuïteit van de (klinische- en poliklinische) zorg met het faillissement in direct gevaar is;
 • De rol van dit ziekenhuis van cruciaal belang is voor alle inwoners uit Lelystad, Dronten, Urk en de Noordoostpolder voor zowel het verlenen van directe medische zorg, als samenwerkingspartner voor zorg-, hulp- en dienstverlenende professionals;
 • We binnen de provincie Flevoland te maken hebben met grote fysieke afstanden. Het behalen van de wettelijke aanrijtijden was daarbij in het verleden al lastig, maar met het wegvallen van de ziekenhuiszorg in Lelystad wordt dit nog moeilijker;
 • Een afstand van 45 minuten of meer tot de omliggende ziekenhuizen levensbedreigende situaties kan opleveren;
 • Flevoland een regio is met een sterk groeiende bevolking, waardoor een ziekenhuis voor Lelystad en in de wijde omliggende gebieden noodzakelijk is;
 • Er gelijktijdig sprake is van vergrijzing en extramuralisering, waardoor meer ouderen een steeds hogere leeftijd bereiken en een groter beroep doen op de zorg en daarvoor afhankelijk zijn van een ziekenhuis in Lelystad;
 • Een deel van de bevolking niet heel draagkrachtig is, niet in het bezit van adequaat vervoer is en ook niet in staat is de hogere vervoerskosten op te brengen om bij een van de omliggende ziekenhuizen te komen, waardoor een goed bereikbaar ziekenhuis voor Lelystad en de omliggende regio noodzakelijk is;
 • De toename van economische bedrijvigheid in Lelystad, zoals Lelystad Airport, Inditex en Flevokust Haven zorgt voor grotere aantallen passanten en werknemers in de regio. Deze ontwikkeling maakt nabijheid van acute zorg noodzakelijk.

Spreken uit:

 • De continuïteit van zorg per direct én in de toekomst noodzakelijk is;
 • Het voor de provincie Flevoland onacceptabel is dat de ziekenhuisvoorziening en daarmee voldoende zorgaanbod in Lelystad en de omliggende regio verdwijnt;
 • Een dringend beroep wordt gedaan op de zorgverzekeraars en alle andere betrokkenen, waaronder de Minister, om een ziekenhuisvoorziening voor Lelystad en de omliggende regio in stand te houden.

Roept het college op:

 • Om in de gesprekken over de acute situatie en de toekomst van de ziekenhuiszorg in Lelystad en omliggende regio de continuïteit van zorg en de maatschappelijke noodzaak, uitdrukkelijk aan de orde te stellen;
 • Een oproep te doen bij de minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken om de continuïteit van zorg en het maatschappelijk belang voor een ziekenhuis in Lelystad en omliggende regio nadrukkelijk te betrekken in dit dossier.

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemers: Vestering (PvdD), Miske (GL), Pels (PvdA), Mulckhuijse (SP), Schotman (CDA), Smeels (VVD), Rötscheid (D66), Jansen (50Plus), Jansen (PVV), Simonse (SGP), Ferdinand (CU), Boshuijzen (Senioren+Flevoland)


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, GroenLinks, PvdA, CU, 50PLUS, D66, SP, VVD, CDA, SGP, PVV, Senioren+Flevoland

Tegen

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer