Motie Invoeren Social Return On Investment (SROI) als vast onderdeel van het provin­ciale inkoop- en aanbe­ste­dings­beleid


9 november 2022

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland

In vergadering bijeen op: 9 november 2022

Constaterende dat:

  • Oudere werkzoekenden (45+) ondanks deze tijd van grote personeelstekorten nog steeds een achterstand hebben op de arbeidsmarkt met weinig kansen op een nieuwe baan;
  • De provincie bij de inkoop en aanbesteding van projecten geen geformaliseerd beleid voert om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, waaronder ouderen, actief te ondersteunen bij het krijgen van een nieuwe baan;


Overwegende dat:

  • De provincie geen Social Return On Investment (SROI) paragraaf heeft opgenomen in haar inkoop- en aanbestedingsbeleid en dat dit een gemis is;
  • Dat bijvoorbeeld de gemeente Almere wel een compleet uitgewerkt en geformaliseerd protocol heeft opgenomen in haar inkoop- en aanbestedingsbeleid;


X Verzoeken het college

  • In het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de provincie, als vast onderdeel een SROI paragraaf op te
  • Een uitgewerkt voorstel hiervoor z.s.m. te presenteren aan Provinciale Staten;

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: P.A. van der Starre (Fractie van der Starre), S. Kers (PvdD)


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Grote Grazers Oostvaardersplassen

Lees verder

Motie Landbouwtransitie in Flevoland

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer