Motie Grote Grazers Oost­vaar­ders­plassen


9 november 2022

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op: 9 november 2022

Constaterende dat:

  • De programmabegroting 2023 beleidsarm is;
  • In de programmabegroting staat: “Afhankelijk hoe de winter zich zal ontwikkelen kan het onderwerp bijvoeren en de aandacht voor deze procedures (=lopende juridische) mogelijk weer leiden tot maatschappelijke onrust. Dit kan leiden tot imagoschade.”

Overwegende dat:

  • Het is belangrijk dat de dieren in de Oostvaardersplassen goede leefomstandigheden hebben.
  • Er heel weinig draagvlak is in de samenleving voor het huidige beheer in de Oostvaardersplassen;
  • Het college zich van dit gebrek aan draagvlak bewust is;
  • Er nog juridische procedures lopen;

X Verzoeken het college (dictum)

  • De afschot van de edelherten en de uitplaatsing van de konikpaarden op te schorten tot na de vorming van een nieuw college.
  • Om per direct de verbinding met aanliggende gebieden (o.a. Kotterbos)open te stellen, zodat de dieren daar rust, ruimte en beschutting kunnen vinden zodat de dieren goed de winter door kunnen komen.

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: M. Müller (SP), S. Kers (PvdD)


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Verkenning permanente expositieruimte Lixenberg in Dronten

Lees verder

Motie Invoeren Social Return On Investment (SROI) als vast onderdeel van het provinciale inkoop- en aanbestedingsbeleid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer